Šodien, 2022. gada 9. augustā, atsaucoties uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 36.panta 2.punktu, Latvija iesniedza Eiropas Cilvēktiesību tiesā (Tiesa) lūgumu atļaut iesaistīties trešās puses statusā Tiesā izskatāmajā starpvalstu lietā “Ukraina pret Krieviju (X)”.

Šī ir pirmā reize Latvijas vēsturē, kad Latvija, īstenojot savas Konvencijas 36.panta 2.punktā ietvertās tiesības, lūdz atļauju Tiesai iesaistīties trešās puses statusā starpvalstu lietā. Iepriekš Latvija ir iesaistījusies vairākās lietās, kurās tiek izskatīta personas sūdzība par iespējamiem Konvencijas pārkāpumiem citā Konvencijas dalībvalstī.

Starpvalstu lietas tiek iesniegtas saskaņā ar Konvencijas 33.pantu, kas ļauj Konvencijas dalībvalstij iesniegt sūdzību Tiesā par iespējamiem citas Konvencijas dalībvalsts izdarītajiem pārkāpumiem. Starpvalstu sūdzības ir ārkārtas mehānisms, kurš tiek izmantots ļoti retos gadījumos, parasti situācijās, kad ir nopietnas bažas par sistemātiskiem un ilgstošiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tai skaitā masveida cilvēktiesību pārkāpumiem bruņoto konfliktu laikā.

Lēmumu par atļauju Latvijai augšminētajā lietā iesaistīties trešās puses statusā pieņems Tiesa. Ja Tiesa atļaus Latvijai iesaistīties šajā lietā trešās puses statusā, Latvijai būs tiesības iesniegt izvērstus apsvērumus par starpvalstu tiesvedības pamatā esošo Konvencijas normu interpretāciju.