VS un Gruzija

2021. gada 8. septembrī norisinājās Latvijas un Gruzijas politiskās konsultācijas, kurās Latviju pārstāvēja Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs, savukārt Gruziju – ārlietu ministra vietnieks Teimurazs Džandžalia (Teimuraz Janjalia).

A. Pelšs pauda gandarījumu par izcilo sadarbību divpusējo attiecību jomā, vienlaikus uzsverot nepieciešamību pilnveidot Latvijas un Gruzijas sekmīgo politisko dialogu un veicināt abu valstu ekonomisko sadarbību. Tāpat valsts sekretārs atzinīgi novērtēja aktīvo parlamentāro sadarbību starp Latvijas un  Gruzijas parlamentiem un Gruzijas delegācijas tikšanos ar Saeimas Ārlietu un Eiropas lietu komisijām.

Sarunu partneri pauda vienprātību, ka Latvijas un Gruzijas Starpvaldību komisijai ir svarīga loma ciešākas ekonomiskās sadarbības palielināšanai. T. Džandžalia apliecināja Gruzijas puses gatavību noturēt nākamo Starpvaldību komisijas sēdi, tiklīdz epidemioloģiskā situācija to atļaus.

Abu valstu amatpersonas pārrunāja arī Eiropas Savienības (ES) un Gruzijas attiecību jautājumus. A. Pelšs atkārtoti pauda Latvijas atbalstu Gruzijas centieniem tuvināties ES, vienlaikus aicinot turpināt iesāktās reformas vēlēšanu un tieslietu sistēmās. Valsts sekretārs apliecināja, ka Latvija turpinās sniegt palīdzību Gruzijai tās reformu un eirointegrācijas procesos, daloties ar savu pieredzi un ekspertīzi.

Konsultāciju laikā tika arī apspriests gaidāmais Austrumu partnerības samits, Latvijas un Gruzijas sadarbība starptautiskajās organizācijās, kā arī aktuālie reģionālās drošības jautājumi. Gruzijas puse atzinīgi novērtēja Latvijas Ministru kabineta lēmumu par 83070 Pfizer vakcīnu dāvinājumu un sniegto atbalstu attīstības sadarbības politikas ietvaros.

Vairāk foto flickr.com.