Ziņas Attīstības sadarbība
Latvija - Oficiālā Attīstības Palīdzība (OAP), miljoni USD

2024. gada 11. aprīlī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Attīstības palīdzības komiteja izziņoja sākotnējos datus par oficiālās attīstības palīdzības (ODA) apjomiem 2023. gadā. Latvijas oficiālā attīstības palīdzība 2023. gadā sasniedza 142.31 milj. USD (131.61 milj. EUR). Tādējādi pirmo reizi ir izpildīta Latvijas starptautiskā apņemšanās novirzīt 0,33% no nacionālā kopienākuma (NKI) globālās attīstības veicināšanai un atbalstam attīstības valstu izaugsmei.

2024. gadā aprit 25 gadi, kopš Latvija no saņēmējvalsts kļuva par donorvalsti, tādēļ šī mērķa sasniegšana ir zīmīgs notikums.

Divpusējai sadarbībai Latvija 2023. gadā novirzīja 78.33 milj. USD (72.44 milj. EUR), savukārt daudzpusējai sadarbībai (galvenokārt iemaksām starptautiskajās organizācijās) – 63.98. milj. USD (59.17 milj. EUR). Attīstības sadarbības finansējuma pieaugums galvenokārt skaidrojams ar stabilu Latvijas palīdzību Ukrainai 22.03 milj. USD (20.37 milj. EUR)  un Ukrainas bēgļiem 43.25 milj. USD (40 milj. EUR).

Pašlaik spēkā esošā Latvijas attīstības sadarbības politika definēta Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam. Pamatnostādnēs Latvija atkārtoti apņēmusies līdz 2030. gadam oficiālajai attīstības palīdzībai novirzīt 0,33% no NKI, tostarp atvēlot 0.15 līdz 0.20% no NKI vismazāk attīstītajām valstīm.