Ziņas
Zilais logo eng

Saistībā ar 2023. gada 28. līdz 30. martā gaidāmo Starptautiskās Olimpiskās komitejas Izpildpadomes sanāksmi mēs vēlamies atkārtoti paust Ukrainas nostāju par neseno SOK aicinājumu apzināt iespējas, kā Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu piedalīties sacensībās “neitrālu atlētu” statusā.

Mēs esam pieņēmuši zināšanai ANO īpašo ziņotāju paustās bažas jautājumā par diskriminācijas aizliegumu vienīgi sportistu pilsonības dēļ.

Mēs jūtam nožēlu, ka SOK ir izmantojusi šīs bažas par ieganstu, lai radikāli mainītu savu iepriekš stingri pamatoto nostāju attiecībā uz rekomendāciju neaicināt Krievijas un Baltkrievijas sportistus un amatpersonas uz starptautiskām sacensībām un neļaut tiem piedalīties.

Mēs vēlamies uzsvērt, ka ne jau pilsonība noteic sportistu lomu, bet gan tas, ka viņus sponsorē viņu valsts valdības vai uzņēmumi, kuri atbalsta Kremļa režīmu, kas turpina agresijas karu pret Ukrainu vai kuri ir tieši saistīti ar Krievijas militāro sektoru.

Mūsuprāt, nepieciešams atgādināt, ka ik dienu Krievijas karaspēks nerimtīgi uzbrūk Ukrainas civilajai infrastruktūrai, tostarp sporta būvēm, un nogalina ukraiņus, arī ukraiņu sportistus. Miljoniem ukraiņu, tostarp sportisti un to ģimenes, bijuši spiesti pamest mājas, lai izvairītos no Krievijas okupācijas. Daudziem sportistiem no Ukrainas joprojām nav iespējas piedalīties sporta pasākumos, jo Krievija ir iebrukusi viņu valstī. 

Nav it nekāda iemesla, lai atteiktos no izslēgšanas režīma, ko vairāk nekā pirms gada, tūliņ pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, SOK noteica attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Mēs esam stingri pārliecināti, ka šobrīd nav īstais laiks apsvērt iespēju, kā Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties Olimpiskajās spēlēs jebkādā statusā.

Kamēr SOK nav pieņēmusi galīgos lēmumus, mēs to stingri aicinām pārskatīt savus plānus un atgriezties pie sākotnējās pamatotās nostājas, ko atbalstījusi starptautiskā sabiedrība.

Mēs atgādinām, ka Krievijas un Baltkrievijas rīcībā ir iespēja panākt savu sportistu atgriešanos starptautiskajā sporta sabiedrībā, proti, pārtraucot agresijas karu, ko izraisījusi Krievija ar Baltkrievijas atbalstu, un atkal ievērojot Ukrainas  suverenitāti un teritoriālo integritāti.    

 

*Sākotnējais Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas kopīgais paziņojums joprojām ir atvērts atbalstītājiem