A.Pildegovičs Parīzē
Foto: Baiba Čāmāne-Ločmele, Ārlietu ministrija

2024. gada 15. un 16. maijā Parīzē, Francijā, speciālo uzdevumu vēstnieks-Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomē sekretariāta vadītājs Andrejs Pildegovičs un Latvijas vēstnieks Francijā Eduards Stiprais tikās ar Francijas Eiropas lietu un ārlietu ministrijas Āfrikas un Indijas okeāna direkcijas vadītāja vietnieku Emanuēlu Benjē (Emmanuel Besnier) un Apvienoto Nāciju Organizācijas, starptautisko organizāciju, cilvēktiesību un frankofonijas direkcijas Politisko lietu departamenta vadītāja vietnieku Aleksi Bertjē (Alexis Berthier), lai apspriestu ciešākas sadarbības iespējas daudzpusējā partnerībā.

Konsultāciju laikā Latvijas un Francijas pārstāvji pārrunāja pašreizējos ģeopolitiskos izaicinājumus, īpaši Krievijas agresijas pret Ukrainu ietekmi, kā arī plašu multilaterālo jautājumu loku, tostarp miera uzturēšanas centienus, klimata pārmaiņas un ilgtspējīgu attīstību.

Diskusijās atkārtoti tika apliecinātas kopīgās vērtības un mērķi, kas vieno Latviju un Franciju starptautiskajā arēnā, piemēram, kopīga apņemšanās atbalstīt noteikumos balstītu starptautisko kārtību un daudzpusējas sadarbības veicināšana.

Vēstnieks A. Pildegovičs darba pusdienās tikās ar Mazo salu jaunattīstības valstu (Small Island Developing States; SIDS) vēstniekiem UNESCO. Tikšanās laikā tika apspriesti SIDS aktuālie jautājumi un gatavošanās 4. starptautiskajai SIDS veltītai konferencei (SIDS4), kas notiks 2024. gada 27.–30. maijā Antigvā un Barbudā. Latvija ir aktīvi iesaistījusies SIDS4 sagatavošanā, gan sniedzot finansiālu atbalstu, gan arī aktīvi piedaloties Sagatavošanas komitejas darbā.

Vēstnieks A. Pildegovičs piedalījās arī apaļā galda diskusijā Bernardīniešu koledžā (Collège des Bernardins) kopā ar izciliem paneļdiskusijas dalībniekiem, tostarp Francijas Eiropas un ārlietu ministrijas Apvienoto Nāciju Organizācijas, starptautisko organizāciju, cilvēktiesību un frankofonijas direkcijas vadītāju Beatrisi Lefrapē Dielenu (Beatrice Le Fraper du Hellen). Vēstnieks dalījās Latvijas skatījumā uz ANO mainīgajā starptautisko attiecību vidē.

A. Pildegoviča dalība diskusijā tika īstenota kā daļa no publiskās diplomātijas programmas Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes lobija kampaņas atbalstam. Kampaņas mērķis ir nodrošināt Latvijas sekmīgu ievēlēšanu 2025. gada vēlēšanās ANO Drošības padomē uz laiku no 2026. līdz 2027. gadam, kur uz vēlētā locekļa vietu Latvija kandidē pirmo reizi. Tās moto – “Kopā par mieru un noturību”. Dalība ANO Drošības padomē būtu viens no nozīmīgākajiem līdzekļiem Latvijas ārpolitisko interešu īstenošanai un aizstāvēšanai, kā arī ļautu vēl vairāk paplašināt Latvijas starptautisko sadarbību, dodot ieguldījumu pasaules mieram un noturībai.

 

15.-16.05.2024. A. Pildegovičs konsultācijās Francijā pārrunā sadarbības stiprināšanu daudzpusējos formātos