Izstādes

11. augustā pulksten 12. 40 Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16 tiks atklāta izstāde „No augusta līdz augustam. Latvijas un Krievijas Miera līgums”, atzīmējot Latvijas un Krievijas Miera līguma noslēgšanas 90. gadadienu. Tieši šajā dienā un laikā 1920. gadā Rīgā, Ārlietu ministrijas ēkā Kr. Valdemāra ielā 3, starp Latvijas Republikas un Krievijas Sociālistiskās Federatīvās Padomju Republikas valdībām tika noslēgts Miera līgums.

Izstādi atklās ārlietu ministrs Aivis Ronis un izstādes idejas autors goda vēstnieks Māris Riekstiņš. Profesors Aivars Stranga sniegs ieskatu Latvijas un Krievijas miera līguma vēsturiskajos aspektos. Ārlietu ministrijas Politiskā arhīva un Latvijas Valsts vēstures arhīva pārstāvji stāstīs par izstādē eksponētajiem dokumentiem.

Izstādē eksponēti dokumenti un fotogrāfijas, kas ilustrē Miera līguma sagatavošanas gaitu un tā parakstīšanu, Latvijas pievienošanos starpkaru periodā starptautiskajām konvencijām, kas nosoda kara pielietošanu un definē militāru agresiju. Izstādē iespējams iepazīties ar dokumentiem par Latvijas valstisko stāvokli un līgumiem ar kaimiņvalstīm pirms Otrā Pasaules kara, par padomju režīma nodibināšanu Latvijā 1940. gadā, kā arī Latvijas neatkarības atjaunošanu 1991. gadā.

Ekspozīcija tapusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Valsts arhīva sadarbībā. Apmeklētājiem tā apskatāma no 12. augusta līdz 17. septembrim.