Ziņas
zils logo

Eiropas Ārējās darbības dienests (The European External Action Service, EEAS) ir izsludinājis valsts sekondēto ekspertu atlasi Eiropas Savienības (ES) Padomdevēju misijai Ukrainā (The European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine) drošības sektora reformu īstenošanai.

Atlasei misijā aicināti pieteikties ES dalībvalstu eksperti noteiktās jomās, tai skaitā jomās, kas saistītas ar starptautisko noziegumu izmeklēšanu un apsūdzību, un kuri atbilst izsludinātās atlases prasībām. Plānots, ka sekondētie eksperti savu darbību veiks Kijivā un citās Ukrainas pilsētās, un viņu darbības ilgums misijā noteikts no sešiem mēnešiem ar iespēju to pagarināt.

Par iespējām piedalīties starptautiskajās misijās un operācijās civilā eksperta statusā interesenti aicināti sazināties ar Ārlietu ministrijas Globālās drošības nodaļu, rakstot uz e-pastu civilie.eksperti@mfa.gov.lv.

Aicinām ņemt vērā, ka sekondētajam ekspertam tiek izvirzītas noteiktas prasības profesionālā jomā, kā arī ir jāatbilst citiem izvirzītajiem nosacījumiem.

Kandidāts dalību var pieteikt, līdz 10. oktobrim sistēmā aizpildot anketu https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/.

Latvijas civilie eksperti darbam starptautisko organizāciju vadītās civilajās misijās tiek sekondēti saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likumu un MK noteikumiem Nr. 598 “Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā”.

 

Informācijai

Pašlaik starptautiskajās misijās piedalās astoņi Latvijas civilie eksperti. No tiem septiņi ES Padomdevēja misijā Ukrainā un viens ES Novērošanas misijā Gruzijā.