Ziņas Attīstības sadarbība
Attīstības sadarbības granta projektu konkurss 2024

2024. gada 9. jūlijā Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu “Atbalsts priekšizpētes vizīšu finansējumam attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”. Tas paredz iespēju organizēt priekšizpētes darba braucienus uz partnervalstīm, lai nodibinātu kontaktus ar jauniem partneriem saņēmējvalstī un izstrādātu attīstības sadarbības projekta piedāvājumu Ārlietu ministrijas granta konkursā 2025. gada sākumā.

Konkursa pieteikumus izvērtēšanai varēs iesniegt rindas kārtībā, kamēr 2024. gadā ir pieejams finansējums. Pieteikties ir aicināta ikviena Latvijas Republikas tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasinātas publiskas personas, citas valsts pārvaldes iestādes, kā arī Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības un citi subjekti.

Konkursā var iesniegt projektu pieteikumus par attīstības sadarbību jebkurā partnervalstī, tomēr izvērtēšanā priekšroka tiks dota projektiem Āfrikas kontinenta valstīs, Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīs – īpaši Armēnijā, Gruzijā, Moldovā, Ukrainā – un Centrālāzijas valstīs – īpaši Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā.

Projekta vērtēšanas galvenie kritēriji ir: projekta idejas atbilstība partnervalsts vajadzībām, iesniedzēja pieredze (pieredze attīstības sadarbības projektu īstenošanā vai darba pieredze nozarē) un sadarbības partnera pieredze. Papildu punktus būs iespējams saņemt, ja īstenotājs piesaista līdzfinansējumu, kā arī, ja partneris ir jauns un ar to iepriekš nav bijusi sadarbība.

2024. gadā projektu īstenošanai pieejamais kopējais finansējums ir 25 000 eiro.

Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē.

Papildu informācijas saņemšanai par konkursu aicinām zvanīt pa tālruni 67016417 vai rakstīt uz e-pastu: AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

Dokumenti