Ziņas Atbalsts Ukrainai
Ivanofrankivskā atklāj Latvijas finansētu rehabilitācijas centru no seksuālās vardarbības cietušām sievietēm

2022. gada 30. novembrī Ivanofrankivskā, Ukrainā, Latvijas vēstnieks Ilgvars Kļava atklāja rehabilitācijas centru sievietēm, kas cietušas no Krievijas armijas pastrādātajiem seksuālās vardarbības noziegumiem. Centrā sadarbībā ar Ivanofrankivskas medicīnas iestādēm cietušajām sievietēm tiks nodrošināts patvērums, fiziska un garīga rehabilitācija, iekļaujot sociālo, psiholoģisko un juridisko, kā arī medicīnisko palīdzību.

Centra atklāšanā vēstnieks I. Kļava pateicās biedrībai “Centrs MARTA” un sadarbības partneriem Ukrainā nevalstiskajai organizācijai “Eleos-Ukraine” par šī nozīmīgā projekta realizāciju, kas sniegs būtisku palīdzību vienai no vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Vēstnieks uzsvēra, ka būtiski ir šī palīdzības projekta ilgtermiņa aspekti. Projekts paredz arī Latvijas speciālistu izstrādātās metodikas piemērošanu darbā ar cietušajiem. Atzinīgi vērtējama “Eleos-Ukraine” sadarbība ar Ivanofrankivskas apgabala prokuratūru, nodrošinot kara noziegumu dokumentēšanu.

Atklāšanā tika vērsta uzmanība uz turpmākām sadarbības iespējam un atbalstu projekta paplašināšanai, lai nodrošinātu lielāku palīdzības saņēmēju loku. Plānots, ka papildu fiziskajai un emocionālajai rehabilitācijai, centrs nodrošinās profesionālās apmācības programmas, lai veicinātu sieviešu nodarbinātību un ekonomisko neatkarību.

Rehabilitācijas centrs sniegs patvērumu 20 sievietēm un viņu ģimenes locekļiem. Tajā iekārtotas telpas dzīvošanai, kā arī psihologa un medicīnas speciālista darbam. Centrā izbūvēta autonoma apkures un elektroapgādes sistēma. Tā nodrošinās centra nepārtrauktu darbību, neraugoties uz Ukrainas energosistēmas pārrāvumiem, ko radījuši Krievijas nemitīgie uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Novērtējot Latvijas sniegto atbalstu, viena no telpām nosaukta latviešu dzejnieces, emancipācijas un sieviešu tiesību aizstāves Aspazijas vārdā.

Biedrībai “Centrs MARTA” sadarbībā ar partneriem Ukrainā ir atvērta uzticības tālruņa līnija seksuālo noziegumu un spīdzināšanas upuriem. Ar uzticības tālruņa palīdzību tika nodrošinātas konsultācijas, psiholoģiskā palīdzība, informācija un piekļuve sociālajai, medicīniskajai, juridiskajai un humānajai palīdzībai. Četru mēnešu laikā palīdzību saņēmušas vairāk nekā simts sieviešu, kas cietušas no seksuālās vardarbības.

Projekts “Patvērums kara noziegumos cietušām sievietēm un meitenēm” īstenots, pateicoties Latvijas Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības politikas finansējumam. Latvija projekta īstenošanai piešķīrusi 58 925,76 eiro, un ir viena no lielākajiem projekta finansiālajiem atbalstītājiem. Papildu finansējumu sniegušas Lietuvas, Slovākijas, Dienvidkorejas un ASV organizācijas.

Arī nesenajā augsta līmeņa Eiropas sieviešu līderu vizītē Kijivā 2022. gada 23. novembrī, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Gunda Reire uzsvēra, ka sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības veicināšana ir viens no Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritārajiem jautājumiem. 

Ukraina vienmēr ir bijusi un turpina būt Latvijas attīstības sadarbības prioritārā partnervalsts. Šogad Latvija sniedz atbalstu Krievijas uzsāktā kara upuru rehabilitācijai, kā arī Ukrainas Eirointegrācijas procesa un uzsākto reformu turpināšanai.