Ceļo droši uz Pasaules hokeja čempionātu Čehijā

2024. gada Pasaules čempionāts hokejā norisināsies no 10. līdz 26. maijam Prāgā un Ostravā, Čehijā.

Ieceļošanai Čehijā ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments:

 • Latvijas pilsoņiem pase vai eID karte;
 • Latvijas nepilsoņiem – pase.

Latvijas valstspiederīgie, uzturoties citā ES dalībvalstī un uzrādot Nacionālā veselības dienesta izsniegto Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), var saņemt valsts garantēto neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta šīs valsts iedzīvotājiem.

Informāciju par EVAK noformēšanu pirms plānotā ceļojuma var saņemt Nacionālā veselības dienestā vai, zvanot uz bezmaksas tālruni +371 80001234.

Papildus EVAK aicinām noformēt arī ceļojuma apdrošināšanas polisi, kas sedz arī repatriācijas izdevumus smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Lūdzam informēt radiniekus vai draugus par noformēto apdrošināšanas polisi. 

Ja brauciena laikā Čehijā personu apliecinošs dokuments ir zudis vai kļuvis lietošanai nederīgs, aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas vēstniecību Čehijā, Prāgā, lai saņemtu pagaidu ceļošanas dokumentu – atgriešanās apliecību. Atgriešanās apliecība ir derīga uz laiku līdz 30 dienām, lai ceļotājs varētu atgriezties Latvijā vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī.

Lai saņemtu atgriešanās apliecību, personīgi jāierodas vēstniecībā, jāaizpilda un jāparaksta iesniegums, jāiesniedz divas krāsainas fotogrāfijas (35 x 45 mm), kā arī ar bankas karti vai pārskaitījumu jāsamaksā valsts nodeva 15 eiro.

Informāciju par palīdzību ārkārtējā situācijā iespējams saņemt, zvanot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta 24/7 dežurantam pa tālruni +371 26337711 vai rakstot uz e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv.

Ja ceļotājs ir palicis bez iztikas līdzekļiem, aicinām izmantot ātro naudas pārvedumu sistēmu pakalpojumus:

 • Latvijas vēstniecība VAR palīdzēt

  • ja Jums ārvalstīs nozagts vai nozaudēts ceļošanas dokuments izsniegt atgriešanās apliecību;
  • ja esat ārvalstīs palicis bez naudas – palīdzēt sazināties ar radiniekiem vai draugiem, kas Jums varētu sniegt finansiālu palīdzību;
  • ja noticis nelaimes gadījums informēt par to Jūsu tuviniekus, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā;
  • ja esat aizturēts vai apcietināts – apmeklēt Jūs ieslodzījumā vietā, kā arī sazināties ar Jums, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas Jūsu tiesības un likumiskās intereses.
 • Latvijas vēstniecība NEVAR palīdzēt

  • iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja ārvalstī esat izdarījis likumpārkāpumu;
  • sniegt juridisku konsultāciju;
  • panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem;
  • apmaksāt Jūsu rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai segt jebkurus citus rēķinus;
  • kārtot nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar brauciena organizāciju, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbības jautājumiem;
  • sameklēt Jums apmešanās vietu.
 • Pirmās palīdzības tālruņi Čehijā:
  112 – Vienotais palīdzības tālrunis ārkārtas situācijām (ātrā palīdzība/policija/ugunsdzēsēji).
 • Latvijas vēstniecība Čehijā, Prāgā:
  Hradešínská 3, 101 00 Praha 10 Česká republika
  Tālruņi: +420 255 700 881; +420 255 700 882
  E-pasts consulate.czech@mfa.gov.lv
  Mājaslapa: www2.mfa.gov.lv/prague
 • Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments Rīgā:
  Informatīvais tālrunis darba laikā: +371 67 015 905
  24/7 tālrunis ārkārtas situācijām: +371 26 33 77 11
  E-pasts: palidziba@mfa.gov.lv
  Mājaslapa: www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija

Lai pierādītu, ka Latvijas sporta līdzjutēji ir labākie pasaulē, aicinām ievērot un cienīt Čehijas likumus un tradīcijas!

Laimīgu ceļojumu!