Eiropas Savienība Ziņas
Latviešu valoda Eiropas Savienībā, 4. novembris

2022. gada 4. novembrī no plkst. 10.30 līdz 16.10 tiešsaistē noritēs piecpadsmitā ikgadējā Eiropas Savienības daudzvalodības jautājumiem veltītā konference „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – valodas tehnoloģijas publiskajā pārvaldē un sabiedrībā”.

Konferencē uzstāsies gan Latvijas, gan Eiropas Savienības institūciju pārstāvji, un tiks apspriesti aktuālie valodas un tulkošanas jautājumi. Šogad valodnieki, tulki un citu nozaru eksperti īpašu uzmanību pievērsīs valodu tehnoloģiju un citu rīku pielietojumam gan publiskajā pārvaldē, gan arī plašākā sabiedrībā.

Konferenci atklās Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās Ingrīda Levrence un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Andris Kužnieks. To vadīs Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamenta  nodaļas vadītāja Liena Muskare, savukārt konferences sesijas vadīs Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš un Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamenta vadītājs Mareks Graudiņš.

Tulkošanas nozares profesionāļi un citi eksperti diskutēs par dažādu tehnoloģisko risinājumu izmantošanu valodas apstrādē un nākotnes perspektīvām šajā jomā.

Priekšlasījumos tiks aplūkoti tādi aktuāli jautājumi kā teksta digitālā veidošana un apstrāde, nacionālie korpusi, digitālā bibliotēka, kā arī runāts par mutiskās tulkošanas izaicinājumiem tehnoloģiju laikmetā. Kā katru gadu, abām konferences sesijām sekos diskusijas, kurām ikvienam dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus lektoriem vai izteikt pārdomas par referātos izskanējušo.

Konferenci organizē Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorātu, Valsts valodas centru un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Konferences tiešraide tiks nodrošināta Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē un ministrijas Facebook, Twitter un You Tube kontā.