Konsulārā informācija

Trešo valstu pilsoņi, kuriem ieceļošanai Latvijā nav nepieciešama vīza, ieceļo un uzturas Latvijā saskaņā ar Šengenas konvencijas 20.panta pirmās daļas noteikumiem un Šengenas robežu kodeksa 5. panta 1. punktu. Pēc atļautā uzturēšanās ilguma – 90 dienas 180 dienu periodā izmatošanas ārvalstnieks neizceļojot no Latvijas teritorijas, var pagarināt savu uzturēšanos Latvijā vēl līdz 90 dienām – atbilstoši termiņam, kāds noteikts Latvijas divpusējā nolīgumā par bezvīzu ieceļošanas kārtību ar attiecīgo valsti.

Valstis, uz kuru pilsoņiem attiecas minētā kārtība:

 • Andora
 • ASV
 • Argentīna
 • Kostarika
 • Izraēla
 • Japāna
 • Korejas Republika
 • Monako
 • Panama
 • Sanmarīno
 • Urugvaja
 • Ķīnas Tautas Republikas īpašās pārvaldes apgabali - Honkonga un Makao.

Atkārtota ieceļošana Šengenas līguma dalībvalstīs, tajā skaitā Latvijā, ir iespējama pēc 90 dienu pārtraukuma pēc izceļošanas no Šengenas telpas. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad trešās valsts pilsonis nav izmantojis visu divpusējā nolīgumā paredzēto uzturēšanās laiku. 

Ārzemnieka pienākums ir pierādīt uzturēšanos ārpus Latvijas Republikas vismaz 90 dienas pēc atļautā uzturēšanās termiņa izmantošanas, ja to neapliecina robežšķērsošanas spiedogi.

Pēc tam, kad izmantots Šengenas konvencijā un attiecīgajā divpusējā nolīgumā noteiktais termiņš, trešās valsts pilsonim ir jāizceļo no Šengenas līguma dalībvalstu teritorijas vai no Latvijas teritorijas, ja viņš ieceļo citā Šengenas līguma dalībvalstī, ar kuru viņa pilsonības valsts noslēgusi divpusējo nolīgumu par bezvīzu ieceļošanas kārtību.