Ziņas Atbalsts Ukrainai
Gunda Reire: Latvija palielina atbalstu attīstības valstīm, kuras ietekmējusi Krievijas agresija Ukrainā

2023. gada 4. maijā Briselē, Beļģijā, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Gunda Reire piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē par attīstības sadarbības jautājumiem. Galvenais darba kārtības jautājums bija Krievijas īstenotās agresijas pret Ukrainu globālā ietekme uz pārtikas nodrošinājumu pasaulē. ES dalībvalstu pārstāvji diskutēja arī par starptautiskajām aktualitātēm atbalstu Ukrainai, par Sudānu, Afganistānu, Āfrikas ragu, kā arī par daudzpusējo attīstības banku reformu.

Diskusijā par Krievijas agresijas pret Ukrainu radītajām globālajām sekām, parlamentārā sekretāre uzsvēra: “Lai risinātu Krievijas agresijas globālās sekas attīstības valstīs, Latvija ir palielinājusi atbalstu ar pārtikas krīzi saistītiem jautājumiem, piemēram, daloties ekspertīzē un inovatīvajos risinājumos ilgtspējīgai lauksaimniecībai un ES standartu ieviešanā, ūdens apsaimniekošanā. Ārlietu ministrija ir arī palielinājusi atbalstu partnervalstu mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un atbalstījusi Ukrainas prezidenta iniciatīvu Ukrainas graudu eksportam uz mazāk attīstītām valstīm.”

Diskusijā par pārtikas drošību piedalījās ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) ģenerālsekretāre Rebeka Grīnspana (Rebeca Grynspan), kas vienlaikus arī vada ANO Globālās krīzes reaģēšanas grupu pārtikas, enerģētikas un finanšu jautājumos. R. Grīnspana informēja par krīzes reaģēšanas grupas paveikto, kā arī par Melnās jūras graudu iniciatīvas īstenošanu.

Sanāksmē turpinājās diskusija par daudzpusējo attīstības banku reformu. Lai risinātu globālos izaicinājumus, ko rada klimata pārmaiņas, nabadzība, pandēmijas un konflikti, ir nepieciešama daudzpusējo attīstības banku kā lielāko attīstības valstu finansētāju aktīva iesaiste. Reformas mērķis ir palielināt daudzpusējo attīstības banku gatavību un kapacitāti palīdzēt attīstības valstīm, vienlaikus saglabājot daudzpusējo attīstības banku ilgtermiņa finanšu ilgtspēju un AAA kredītreitingu.

Informācijai

ES Ārlietu padomes attīstības sadarbības formātā tiek izskatīti attīstības sadarbības un humānās palīdzības jautājumi. Sanāksmes vada ES augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žozefs Borels (Josep Borrell). Sanāksmes parasti notiek reizi pusgadā.

Foto: Eiropas Savienība