Ziņas

Otrdien paiet divi gadi kopš 2020. gada 9. augusta negodīgajām prezidenta vēlēšanām, kas baltkrieviem atņēma iespēju brīvi izvēlēties pašiem savu nākotni. Šajā dienā mēs atkārtoti paužam nelokāmu atbalstu viņu demokrātiskajiem centieniem un pūliņiem saglabāt pamata cilvēktiesību ievērošanu. Mēs atkārtoti norādām, ka Aleksandram Lukašenko (Aleksandr Lukashenko) nav nekādas demokrātiskas leģitimitātes.

Pirms diviem gadiem Minskas režīms sāka masveida represijas pret Baltkrievijas tautu par to, ka tā mierīgā ceļā tiecās panākt demokrātisku pārvaldību. Kopš tā laika režīms organizē brutālu apspiešanu, kas kļūst arvien skarbāka. Politiski ieslodzīto – viņu vidū cilvēktiesību aizstāvji, žurnālisti, arodbiedrību aktīvisti, mediju darbinieki, juristi un parasti pilsoņi, kuri pauduši jebkādu kritiku sistēmai – nu jau ir vairāk par 1200, un šis skaitlis ar katru dienu pieaug. Daudzi baltkrievi, tostarp demokrātiskās opozīcijas pārstāvji, bija spiesti pamest valsti, lai izvairītos no nepamatotas vajāšanas. Režīms daudzus demokrātijas aktīvistus ir nodēvējis par "teroristiem", vēršoties pret viņiem ar dezinformāciju un iebiedēšanu, kā arī draudot viņiem ar nāvessodu. Tas arī ir intensīvāk vajā poļu kopienu.

Turpretim neviens no tiem, kas īstenojuši varmācību pret civiliedzīvotājiem, vēl nav saukts pie atbildības. Mēs turpināsim atbalstīt starptautiskos centienus nodrošināt saukšanu pie atbildības Baltkrievijā, lai vāktu un saglabātu pierādījumus par cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs neaizmirsīsim tos, kuri cietuši no Lukašenko režīma, nedz arī tā pagātnes un šābrīža noziegumus.

Šā gada februārī, kad Krievija sāka savu neprovocēto un nepamatoto agresijas karu pret Ukrainu, Lukašenko režīms pretēji Baltkrievijas iedzīvotāju nomācoša vairākuma gribai kļuva par līdzdalībnieku, ļaujot Krievijai izmantot Baltkrievijas teritoriju iebrukumam Ukrainā, par palaišanas vietu Krievijas raķetēm un sniedzot Maskavai pilnīgu politisko un loģistikas atbalstu. Režīms tagad arī vajā baltkrievus par vēršanos pret karu.

Kopā ar līdzīgi domājošiem partneriem esam noteikuši sankcijas, reaģējot uz nerimstošajām represijām, starptautisko tiesību un aviācijas noteikumu pārkāpumiem (ko apstiprinājusi arī ICAO padome), migrācijas instrumentalizāciju un Lukašenko līdzdalību Krievijas karā pret Ukrainu.

Mēs aicinām Baltkrievijas iestādes pilnībā ievērot demokrātijas un tiesiskuma principus, ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības un rīkoties atbilstīgi starptautiskajām tiesībām un Baltkrievijas pašas saistībām, tostarp, izbeidzot tās piekopto kolaboracionismu Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Mēs aicinām nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot un reabilitēt visus politiski ieslodzītos un izbeigt represijas. Iestādēm Baltkrievijā ir jāiesaistās patiesā un iekļaujošā dialogā ar visiem sabiedrības elementiem, tādējādi nonākot pie brīvām un godīgām vēlēšanām starptautisku novērotāju klātbūtnē un saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Mūsu apņemšanās atbalstīt Baltkrievijas tautu paliek nemainīga. Kopš 2020. gada augusta ES ir apņēmusies piešķirt apmēram 65 miljonus EUR Baltkrievijas tautas atbalstam – cietušajiem represijās, pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgajiem medijiem, sievietēm, jauniešiem un studentiem, mazajiem uzņēmumiem, veselībai un kultūrai. Mēs esam gatavi mobilizēt savu 3 miljardu EUR vērto visaptverošo plānu ekonomikas atbalstam, tiklīdz Baltkrievijā būs notikusi pāreja uz demokrātiju. Tas skaidri parāda mūsu ilgtermiņa apņemšanos attiecībā uz mieru, demokrātiskiem centieniem un Baltkrievijas tautas pārticību.

Eiropas Savienībai Baltkrievija un tās drosmīgie iedzīvotāji ir svarīgi Eiropas kaimiņi. Mēs esam cieši apņēmušies turpināt izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus, tostarp turpmākas sankcijas un plašāku atbalstu, lai atbalstītu Baltkrievijas tautas demokrātiskās tiesības. Mēs turpināsim būt līdzās Baltkrievijas tautai un atbalstīt demokrātisku, neatkarīgu, suverēnu, pārtikušu un stabilu Baltkrieviju.