Ziņas
ASV tirdzniecības pārstāve

2023. gada 9. jūnijā Rīgā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar ASV tirdzniecības pārstāvi Ketrīnu Taju (Katherine Tai), kura vizītē apmeklēja Latviju. Amatpersonas pārrunāja divpusējo ekonomisko sadarbību, transatlantiskās ekonomiskās attiecības, sadarbību ESASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomē, kā arī ar ekonomisko drošību saistītus jautājumus.

E. Rinkēvičs uzsvēra ASV kā stratēģiskā partnera investīciju nozīmi. “Latvija ir ieinteresēta un atvērta ASV investīcijām, sevišķi Latvijas informācijas un tehnoloģiju uzņēmumos un tādos stratēģiskos infrastruktūras projektos kā Rail Baltica. Vienlaikus nepieciešams veicināt Latvijas uzņēmumu piekļuvi ASV tirgum,” norādīja ārlietu ministrs. 

Ārlietu ministrs arī atzinīgi novērtēja ciešo transatlantisko sadarbību ESASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomē, īpaši atzīmējot nelokāmu transatlantiskā atbalsta nodrošināšanu Ukrainai un sadarbību sankciju noteikšanā pret Krieviju.

Vienlaikus E. Rinkēvičs pauda Latvijas atbalstu ESASV pozitīvajai darba kārtībai tirdzniecības jomā. “Ievērojot pastāvošo ģeopolitisko situāciju, ir ārkārtīgi svarīgi izvairīties no jauniem tirdzniecības saspīlējumiem, tādēļ ES un ASV ir uzskatāmi jāparāda transatlantiskās sadarbības spēks,” sacīja ārlietu ministrs.

Pārrunājot sadarbību ekonomiskās drošības stiprināšanā, ārlietu ministrs uzsvēra, ka Latvija redz ASV kā būtisku partneri sadarbībai negodīgas tirdzniecības prakses ierobežošanai un izaicinājumu pārvarēšanai ekonomiskajai drošībai, atzīmējot ASV pieredzi šajā jomā.

Tāpat E. Rinkēvičs uzsvēra nepieciešamību pēc tirdzniecības dažādošanas ar uzticamiem partneriem, tādējādi mazinot savstarpējo atkarību no valstīm, ar kurām mums nav kopīgu vērtību.

E. Rinkēvičs arī iepazīstināja ASV tirdzniecības pārstāvi K. Taju ar Latvijas prioritātēm ESASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomē, kas ietver jaunajās tehnoloģijās, īpaši kvantu skaitļošanā, un prasmju attīstīšanā digitālās pārejas veicināšanai, kā arī jauno tehnoloģiju rūpniecības attīstībā. Ministrs pauda Latvijas gatavību īstenot konkrētus projektus šajās jomās.

E. Rinkēvičs tiekas ar ASV tirdzniecības pārstāvi Ketrīnu Taju