Ziņas
Būtiski aug Latvijas attīstības sadarbības apjoms un īstenoto projektu mērogs

2022. gada 23. septembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica atklāja semināru Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem partnervalstīs. Ārlietu ministrijas rīkotā semināra mērķis bija veicināt pieredzes apmaiņu, pārrunāt projektu komunikācijas, drošības un citus ar projektu īstenošanu saistītus jautājumus.

Parlamentārā sekretāre uzrunā pateicās projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu un uzsvēra: “Šogad ar Ārlietu ministrijas atbalstu tiek īstenots 31 attīstības sadarbības projekts. Atbalstīto projektu skaita pieaugums rāda, ka Latvijas attīstības sadarbības apjoms un īstenoto projektu mērogs pieaug. Arvien vairāk nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi un iestādes vēlas īstenot labi pārdomātus projektus. Īpašs gandarījums, ka arī sabiedrībā pieaug izpratne un atbalsts attīstības sadarbības politikas īstenošanai.”

Z. Kalniņa-Lukaševica atzina, ka Latvijā ir izveidojusies plaša attīstības sadarbības īstenotāju kopiena un norādīja, ka notiek darbs, lai Eiropas Komisija akreditētu Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) kā Latvijas attīstības sadarbības aģentūru. Tas ļaus stiprināt esošo attīstības sadarbības sistēmu un Latvijas īstenotājiem iesaistīties arvien plašāka mēroga projektos.

Uzrunājot semināra dalībniekus no valsts pārvaldes, pašvaldībām, pilsoniskās sabiedrības, akadēmiskajām institūcijām un privātā sektora, Z. Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka Latvijas attīstības sadarbības kopienas uzdevums ir skaidrot sabiedrībai attīstības sadarbības nozīmi un ieguvumus gan Latvijai, gan mūsu partnervalstīm: “Svarīgi, lai Latvijas iedzīvotāji zinātu, cik būtisks un vērtīgs ir jūsu darbs”.

Parlamentārā sekretāre atzinīgi novērtēja Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotāju sniegto palīdzību cilvēkiem Ukrainā, kas cietuši no Krievijas agresijas, kā arī ieguldījumu Ukrainas ekonomikas atveseļošanā un eirointegrācijas procesa veicināšanā. Ukrainas atbalstam šogad tiek īstenoti 15 projekti. Z. Kalniņa-Lukaševica arī atzīmēja Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotāju darbu Moldovā, Gruzijā un Uzbekistānā labas pārvaldības, dzimumu līdztiesības, izglītības, uzņēmējdarbības attīstības un digitalizācijas jomās. Tāpat parlamentārā sekretāre izteica gandarījumu, ka šogad pirmo reizi tiek īstenots projekts Āfrikā.

Z. Kalniņa-Lukaševica aicināja turpināt iesaistīties attīstības sadarbības aktivitātēs un uzsvēra, ka viens no lielākajiem Latvijas attīstības sadarbības uzdevumiem nākamgad būs dalība Ukrainas rekonstrukcijas procesā: “Vajadzības ir lielas, tādēļ svarīgi, ka mēs visi – valsts institūcijas, pašvaldības, nevalstiskā un privātā sektora pārstāvji – esam gatavi iesaistīties un sadarboties šī mērķa vārdā”.

Informācijai

2022. gada divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai Latvijas noteiktajās prioritārajās partnervalstīs pieejams finansējums 1 363 813 eiro apmērā.