NB8 Ziņas
Baltijas, Ziemeļvalstu un ASV Ārlietu ministriju politiskie direktori pārrunā Krievijas kara Ukrainā sekas un ietekmi uz reģiona drošību

2023. gada 27. un 28. aprīlī Rīgā notika Baltijas, Ziemeļvalstu un ASV Ārlietu ministriju politisko direktoru E-PINE (Paplašinātā partnerība Ziemeļeiropā / Enhanced Partnership in Northern Europe) sanāksme. Politiskie direktori pārrunāja ar Krievijas īstenoto karu Ukrainā saistītus jautājumus, kara radītos izaicinājumus noteikumos balstītai starptautiskajai kārtībai un transatlantiskajai drošībai, gatavošanos jūlijā gaidāmajam NATO valstu un valdību vadītāju samitam Viļņā, kā arī attiecības ar Ķīnu. Amatpersonas apsprieda situāciju Austrumu kaimiņu, Centrālāzijas un Rietumbalkānu reģionā, īpaši kara Ukrainā seku kontekstā. Tika pārrunāta arī Baltkrievijas loma Krievijas karā pret Ukrainu. Latviju sanāksmē pārstāvēja Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks-politiskais direktors Andžejs Viļumsons.

Runājot par sankciju politiku, A. Viļumsons akcentēja ciešas koordinācijas nozīmi, lai novērstu centienus apiet Krievijai un Baltkrievijai noteiktās sankcijas. Viņš atkārtoti pauda Latvijas nostāju par nepieciešamību saukt Krieviju pie atbildības agresijas noziegumos pret Ukrainu, tostarp izveidojot īpašu starptautisko tribunālu.

Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka nepieciešams turpināt militāro un cita veida atbalstu Ukrainai. Tika izteikta cerība, ka arī Zviedrija kļūs par NATO dalībvalsti līdz NATO līderu samitam Viļņā.

Informācijai

E-PINE iniciatīva tika sākta 2003. gadā, lai pastiprinātu ASV sadarbību ar Baltijas un Ziemeļvalstu reģionu. Šajā formātā Ārlietu ministriju politiskie direktori tiekas divas reizes gadā. E-PINE galvenie sadarbības virzieni ir drošības politika, attiecības ar kaimiņiem un ekonomisko attiecību attīstība.