NB8 Ziņas
Ārlietu ministrijas logo

Mēs, Baltijas valstis un Ziemeļvalstis, esam atbalstījušas Gruzijas demokrātisko un ekonomisko attīstību jau kopš tās neatkarības atjaunošanas.

Pērn decembrī piešķirot Gruzijai ES kandidātvalsts statusu, ES parādīja, ka atbalsta Gruzijas tautas centienus. Gruzijai tika skaidri iezīmēts ceļš, lai uzsāktu iestāšanās sarunas un vēlāk arī iestātos Eiropas Savienībā. Tomēr nesen Gruzijas varasiestādes ir izvēlējušās virzību, kas vieš bažas par Gruzijas nākotni Eiropā un liek tai šķēršļus.

Likumprojekts “Par ārvalstu ietekmes caurskatāmību”, kas patlaban tiek izskatīts Gruzijas parlamentā, nav savienojams ar Eiropas normām un vērtībām. Ja likums tiktu pieņemts, to varētu izmantot, lai apklusinātu plašsaziņas līdzekļus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kurām ir būtiska nozīme, palīdzot Gruzijai virzībā uz dalību ES. Gruzijas iestāžu apgalvojumi, ka priekšlikums līdzinās ES tiesību aktu projektiem, ir nepamatoti un maldinoši. Aicinām Gruzijas politiskos līderus mainīt nostāju likumprojekta pieņemšanas jautājumā.

Lēmums par dalību ES ir Gruzijas un tās tautas suverēna izvēle. Gruzijas varasiestāžu pienākums ir izpildīt priekšnoteikumus, ja valsts vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Gruzijas varasiestāžu pret Rietumiem vērstā retorika nopietni apdraud Gruzijas izdarīto Eiropas izvēli. ES kandidātvalsts statusu Gruzijai piešķīra ar nosacījumu, ka tiks īstenotas deviņas [Eiropas Komisijas] rekomendācijas. Pašlaik Gruzijas iestādes nav sasniegušas vispārēju progresu šo rekomendāciju izpildē.

Mēs ļoti vēlamies, lai Gruzija gūtu panākumus ceļā uz Eiropas un eiroatlantisko integrāciju, kā to vēlas lielākā daļa Gruzijas iedzīvotāju. Mēs ceram, ka Gruzijas valdība izmantos šo vēsturisko iespēju, ko radījis ES paplašināšanās process, un atgriezīsies pie virzības uz iestāšanos ES.