Ziņas
Baltijas valstu konsulārie dienesti pārrunā konsulārā darba aktualitātes un dalās pieredzē par plaša mēroga krīžu koordināciju

2022. gada 21. septembrī Tallinā notika Baltijas valstu ikgadējās konsultācijas konsulārajos jautājumos. Šogad galvenā uzmanība tika veltīta pēdējos gados pieredzētajām plaša mēroga krīzēm – gan Covid-19 pandēmijai, gan Afganistānas krīzei, gan karadarbībai Ukrainā, kuru koordinēšanā operatīvi iesaistījās visu Baltijas valstu konsulārie dienesti.

Konsultāciju laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas delegācijas apmainījās ar risinājumiem un labāko praksi, kā nodrošināt konsulāro palīdzību ceļotājiem bīstamās valstīs, kā arī valstīs ar ierobežotu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvību. Tika pievērsta uzmanība sabiedrības informēšanas kampaņām par drošu ceļošanu un ceļojumu brīdinājumu nozīmei. Kolēģi dalījās pieredzē par sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot konsulāros pakalpojums diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās.

Konsultācijās plaši tika apspriesti jautājumi par šobrīd Krievijas pilsoņiem noteiktajiem ierobežojumiem ieceļošanai Šengenas zonā un vīzu izsniegšanas aktualitātēm Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem.

 

Informācijai

Baltijas valstu konsulāro dienestu konsultācijas tiek rīkotas ik gadu pēc valstu rotācijas principa, un šogad tās organizēja Igaunija. Tā ir nozīmīga un vērtīga pieredzes apmaiņa konsulāro dienestu efektivitātes uzlabošanai.