Ziņas
OECD

2021. gada 5. oktobrī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Francijas galvaspilsētā Parīzē tikās ar jauno Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu (Mathias Cormann). Tikšanās laikā sarunu partneri pārrunāja divpusējo sadarbību, OECD jaunākās iniciatīvas, kā arī OECD ārējās attiecības un paplašināšanās jautājumus.

Sarunā E. Rinkēvičs apsveica M. Kormanu ar ievēlēšanu OECD ģenerālsekretāra amatā.

“Šogad aprit pieci gadi, kopš Latvija ir OECD dalībvalsts. Organizācijas rekomendācijām un standartiem ir bijusi nozīmīga un atbalstoša loma. Mēs redzam OECD kā demokrātijas un liberālās ekonomikas sistēmas balstu. Būtisku ieguldījumu nacionālajā politikas plānošanā deva OECD izvērtējums par digitālo transformāciju Latvijā (“Going Digital in Latvia”). Mēs redzam, ka Latvijas dalība organizācijā ir bijis nozīmīgs atbalsts reformām. Līdz šim sadarbība ar OECD ir bijusi veiksmīga, jo ir īstenoti daudzi divpusēji projekti,” pauda E. Rinkēvičs.

Amatpersonas pārrunāja OECD jaunākās iniciatīvas. E. Rinkēvičs pauda Latvijas atbalstu OECD darbam klimata un demokrātijas stiprināšanas jomā (reinforcing democracy). “Latvija aktīvi piedalās OECD darbā, daloties pieredzē un labajā praksē cīņā pret dezinformāciju. Tāpat Latvija aktīvi strādā pie dezinformācijas darba kārtības Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros. Mēs atbalstām normu un principu izveidi tiešsaistes platformu pārvaldībai, ievērojot personu pamattiesības. Šajā ziņā redzam iespēju sinerģijai starp darbu Eiropas Savienībā un OECD ietvaros. Tāpat Latvija atbalsta turpmāko darbu OECD ietvaros, lai risinātu jautājumus saistībā ar starptautiskās nodokļu sistēmas pielāgošanu globālai ekonomikas digitalizācijas realitātei, kas veicinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem,” akcentēja Latvijas ārlietu ministrs.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs pauda pārliecību, ka OECD ir laba platforma, lai veicinātu Eirāzijas reģiona valstu, īpaši Ukrainas, tuvošanos OECD standartiem un labajai praksei. “Latvija ir OECD paplašināšanās atbalstītāja. Savukārt dalība OECD valstīm ir svarīgs atbalsts un “virzītājspēks”, lai veiktu nepieciešamās reformas,” sacīja E. Rinkēvičs. 

Ārlietu ministrs uzaicināja 2022. gada sākumā M. Kormanu apmeklēt Rīgu, kad plānota Latvijas OECD ekonomiskā pārskata publiskā prezentēšana.