Ziņas
Argentīna

2021. gada 26. novembrī Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un Argentīnas Republikas Ārlietu, starptautiskās tirdzniecības un reliģisko lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārpolitikas jautājumos Klaudio Havjers Rozencveigs (Claudio Javier Rozencwaig) parakstīja Latvijas un Argentīnas valdību sadarbības līgumu kultūras jomā.

Starpvaldību līgums dos impulsu tiešu kontaktu nodibināšanai un sadarbības paplašināšanai starp valstu kultūras iestādēm. Līgums paredz pieredzes apmaiņu un dalību daudzveidīgās kultūras aktivitātēs, tostarp starptautiskos pasākumos, kas tiek rīkoti abās valstīs.

Neskatoties uz lielo attālumu, jau pašlaik starp Latviju un Argentīnu ir izveidojusies laba sadarbība mūzikā, laikmetīgajā dejā un kino.