Izstādes

26. janvārī, atzīmējot Latvijas starptautiskās atzīšanas dienu, ārlietu ministrs Māris Riekstiņš par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā pasniedza Ārlietu ministrijas, Ministru kabineta atzinības rakstus un Ministru prezidenta pateicības rakstus 32 Ārlietu ministrijas darbiniekiem, kā arī 22 pārstāvjiem no citām valsts un privātā sektora institūcijām, to vidū Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā vadītājai, Latvijas goda konsulam Jordānijas Hāšimītu Karalistē, Akadēmiskās bibliotēkas direktorei, Francijas kultūras centra kultūras asistentei, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidentam, Igaunijas Republikas Peltsamā pilsētas domes priekšsēdētājam.

Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš, uzrunājot klātesošos, atzīmēja, ka Latvijas starptautiskās de iure atzīšanas dienā īpaši atceramies tos valstsvīrus un diplomātus, kuri devuši ieguldījumu ārlietu dienesta veidošanā un valsts stiprināšanā. Atklājot izstādi "Diplomātam un valstsvīram Kārlim Zariņam 130", M.Riekstiņš akcentēja, ka K.Zariņš bija Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs ar ārkārtējām pilnvarām no 1940. līdz 1963.gadam, kas bija viens no priekšnoteikumiem, lai Latvijas juridiskais statuss nepazustu un panāktu mūsu neatkarības de iure saglabāšanu.

Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka šogad Latvija atzīmēs neatkarības atjaunošanas 20.gadadienu un līdz ar to Ārlietu ministrijas pastāvēšanas 20 gadus.

"Šo 20 gadu laikā Ārlietu ministrija organizējusi gan Latvijas starptautiskās atzīšanas procesu, iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā un NATO, gan veicinājusi Latvijas sekmīgu dalību šajās organizācijās. Ārlietu ministrijas ieguldījums šajos procesos, bez kuriem nav iedomājama sekmīga Latvijas valsts, ir bijis ļoti nozīmīgs," norādīja M.Riekstiņš.

Izstāde "Diplomātam un valstsvīram Kārlim Zariņam 130" būs skatāma līdz 26.februārim Ārlietu ministrijas foajē, iepriekš piesakoties ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā pa tālruni +371 67016447.

Diplomātu dienai veltīti pasākumi notiks arī trešdien, 27.janvārī, kad plkst. 10.30 paredzēts piemiņas brīdis Meža kapos un ziedu nolikšanas ceremonija Jāņa Čakstes un Zigfrīda Annas Meierovica atdusas vietām. Savukārt plkst. 14.00 ārlietu ministrs Māris Riekstiņš ar lekciju "Latvijas nacionālā un Eiropas kopīgā politika" piedalīsies Latvijas Universitātes 68. zinātniskajā konferencē.