Ziņas
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās augsta līmeņa donoru konferencē Ukrainas atbalstam Varšavā

2022. gada 5. maijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās augsta līmeņa donoru konferencē Ukrainas atbalstam Varšavā, Polijā. Konferences mērķis bija turpināt veicināt finansiālu atbalstu humānās palīdzības sniegšanai Ukrainai un tās tautai.

Uzrunā ārlietu ministrs uzsvēra Latvijas stingro atbalstu Ukrainai visās jomās: politiskajā, militārajā un humānās palīdzības. Latvijas palīdzība Ukrainai pārsniedz 220 miljonu eiro. "Visa Latvija – valdība, uzņēmēji un pilsoniskā sabiedrība – ir vienota, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt karu. Latvija iesaistīsies  Ukrainas valsts atjaunošanā – skolu, bērnudārzu un slimnīcu rekonstrukcijā," teica ministrs Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs informēja par valdības apstiprināto papildu 116 miljonu atbalsta pasākumu kopumu Ukrainas bēgļiem Latvijā. Tāpat Latvija plāno piešķirt 10 miljonu eiro garantiju Pasaules Bankas aizdevumam Ukrainai valdības darbības turpināšanai.

E. Rinkēvičs arī pauda stingru Latvijas atbalstu Eiropas Savienības kandidātvalsts statusa piešķiršanai Ukrainai.

Donoru konference notika pēc Polijas un Zviedrijas valdību iniciatīvas sadarbībā ar Eiropadomes priekšsēdētāju un Eiropas Komisijas prezidenti.

Foto: Eiropas Savienība, Anksela Šaka (Anxhela Shaka)