Ziņas OECD Atbalsts Ukrainai
Ārlietu ministrs Latvija apsveic Ukrainas kļūšanu par potenciālo OECD dalībvalsti

2023. gada 7. jūnijā Parīzē Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās ikgadējā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Ministru padomes sanāksmē, kuras laikā tika apspriesta OECD un plašākas starptautiskās sabiedrības loma Ukrainas reformu programmas atbalstam, jo īpaši OECD Ukrainas valsts programmas uzsākšana. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti arī ar OECD un tās dalībvalstu atbalsta pasākumu detalizētu izklāstu, tostarp gaidāmo Ukrainas atjaunošanas konferenci Londonā 21.–22. jūnijā.

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, E. Rinkēvičs vērsa uzmanību, ka kopš pirmās Krievijas iebrukuma dienas Latvija ir iestājusies par Ukrainas cīņu par brīvību un teritoriālo vienotību. Latvija uzņem ukraiņu bēgļus un turpina sniegt humāno un aizsardzības palīdzību. Finansiālā izteiksmē Latvijas atbalsts pārsniedzis vienu procentu no valsts iekšzemes kopprodukta.

“Mēs redzam Ukrainas nākotni kā pilntiesīgu mūsu demokrātiskās un līdzīgi domājošās Eiropas ģimenes locekli. Lai to panāktu, Ukrainai jāuzvar karā un jānoturas uz reformu ceļa. Latvija augstu vērtē visas OECD darbības, lai palīdzētu Ukrainai. Mēs apsveicam Ukrainas kļūšanu par potenciālo OECD dalībvalsti un esam gandarīti par Ukrainas valsts programmas uzsākšanu. Šajā valsts programmā izvirzītās prioritātes kalpos Ukrainas atjaunošanai un atveseļošanai, tās integrācijai Eiropā un attīstībai kā patiesi demokrātiskai nācijai,” uzsvēra E. Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs pauda nostāju, ka Ukrainai ir neatlaidīgi jākoncentrējas tiesiskuma stiprināšanai un korupcijas apkarošanai. “Latvija sniedz finansiālu ieguldījumu Ukrainas valsts programmā un atbalsta OECD un Ukrainas sadarbības biroju Kijivā. Mēs skatāmies uz šiem ieguldījumiem kā ieguldījumu Ukrainas, Latvijas un pasaules mierā, drošībā un labklājībā. Krievijas uzbrukums Ukrainai ir radījis jaunus izaicinājumus pasaules ekonomikai un starptautiskajai tirdzniecībai. Mēs ceram stiprināt OECD sadarbību ar Moldovu un Gruziju,” akcentēja ministrs.

Ārlietu ministrs piedalījās arī OECD Ministru padomes sanāksmes darba grupā, kurā apsprieda kritisko piegādes ķēžu atbalsta mehānismus (Resilient Critical Supply Chains). Ministrs pauda nostāju, ka Latvija iestājas par atvērtu un noteikumos balstītu starptautiskās tirdzniecības sistēmu. Savstarpēji izdevīga tirdzniecība ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu globālo piegādes ķēžu noturību un drošu piekļuvi daudziem resursiem, kas nepieciešami videi nekaitīgai pārejai un digitālajai transformācijai.

“Nesenie piegādes ķēdes traucējumi, ko izraisīja Covid-19 pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā apvienojumā ar strauji augošo pieprasījumu, ir dramatiski palielinājuši enerģijas, tehnoloģiju un izejvielu izmaksas. Paredzama un godīga starptautiskās tirdzniecības sistēma, kuras pamatā ir Pasaules Tirdzniecības organizācija, ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, jo īpaši ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu. Tāpēc ir nepieciešama globālās tirdzniecības noteikumu modernizācija, tostarp attiecībā uz rūpniecības subsīdijām, elektronisko tirdzniecību, vidi un citiem,” pauda E. Rinkēvičs.

OECD Ministru padomes sanāksmes laikā E. Rinkēvičs tikās ar Apvienotās Karalistes ārlietu sekretāru Džeimsu Kleverliju (James Cleverly), lai pārrunātu gaidāmo konferenci Ukrainas rekonstrukcijas atbalstam Londonā un sadarbību reģionālās drošības jomā.

 

Informācijai

2022. gada 5. jūlijā Ukrainas premjerministrs iesniedza oficiālu pieteikumu OECD par Ukrainas iestāšanos organizācijā. OECD Ukrainas valsts programma tiek izveidota, lai radītu ietvaru strukturētākai partnerībai starp OECD un Ukrainu gan Ukrainas atveseļošanās, gan Eiropas Savienības un OECD pievienošanās mērķu sasniegšanai. Iecerēts, ka programma piedāvās Ukrainai plašāku piekļuvi starptautiskajai paraugpraksei un pieredzes apmaiņai, aktīvāk piedaloties OECD struktūru darbā, uzlabotu politikas reformu kvalitāti atbilstoši OECD standartiem, kā arī veicinātu ilgtermiņa reformu turpmāku nostiprināšanu, tostarp, ievērojot izvēlētos OECD instrumentus.

Foto: OECD