Ārlietu ministrs Krievijas Federācijas pilsoņu nodarbinātība Eiropas Padomes struktūrās ir nepieņemama

2023. gada 25. maijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Rīgā tikās ar Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas (EPPA) prezidentu Tiniju Koksu (Martinus Josephus Maria (Tiny) Kox) un Eiropas Padomes (EP) ģenerālsekretāri Mariju Pejčinoviču Buriču (Marija Pejčinović Burić), lai apliecinātu Latvijas prezidentūras EP Ministru komitejā gatavību cieši sadarboties ar EPPA cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī gatavību strādāt EP samitā Reikjavīkā pieņemto lēmumu īstenošanā.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs pauda pārliecību, ka Latvijas prezidentūra EP Ministru komitejā ir apņēmusies strādāt, lai īstenotu Reikjavīkas samita lēmumus. Atbalsts Ukrainai un Krievijas atbildība būs svarīgs Eiropas Padomes darba kārtības jautājums arī turpmāk.

Ministrs vērsa uzmanību, ka Latvija ir starp dibinātājvalstīm, kas iniciēja Zaudējumu reģistra izveidi, lai reģistrētu pierādījumus un prasības par zaudējumiem, kas radušies Krievijas Federācijas agresijas rezultātā pret Ukrainu. “Šobrīd ir jāstrādā, lai Zaudējumu reģistrs darbotos,” akcentēja E. Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs pauda nostāju, ka Latvijas prezidentūra ES Padomē ir atvērta dialogam par visiem dienaskārtības jautājumiem.

Latvijas ārlietu ministrs atkārtoti pauda nostāju, ka situācija, ka Krievijas Federācijas pilsoņi joprojām strādā EP struktūrās, ir nepieņemama, ņemot vērā, ka Krievijas Federācija ir izslēgta no Eiropas Padomes.