Izstādes
Ārlietu ministrs Artis Pabriks uzrunā klātesošos e-izstādes "Latvijas valstiskuma sardzē.
Ārlietu ministrs Artis Pabriks uzrunā klātesošos e-izstādes "Latvijas valstiskuma sardzē. Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieki okupācijas gados. 1940.gada 17.jūnijs - 1991.gada 21.augusts" atklāšanā.

2005.gada 14.novembrī ārlietu ministrs atklāja e-izstādi "Latvijas valstiskuma sardzē. Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieki okupācijas gados. 1940.gada 17.jūnijs - 1991.gada 21.augusts". Ministrs savā uzrunā teica: "Zīmīgi, ka e-izstādi plašākai publikai varam nodot starp diviem nozīmīgiem mūsu valsts svētkiem - Lāčplēša dienu un Latvijas Proklamēšanas gadadienu. Šī izstāde ir kā pateicība cilvēkiem, kuri grūtajā laikā nezaudēja ticību mūsu valsts nākotnei."

Artis Pabriks uzsvēra, ka diplomātu darbs pēckara periodā bija īpaši nozīmīgs un var just, ka šie cilvēki nav sevi atstatījuši no valsts, bet dzīvojuši ar valstiskuma ideju sirdī. Šī augstā un cēlā ideja bijusi viņu dzīves mērķis, tādēļ mums jāsaka viņiem paldies.

Pasākuma dalībniekus iepazīstinot ar e-izstādes saturu, Ārlietu ministrijas Arhīva nodaļas darbiniece Silvija Križevica informēja, ka tajā ietverti 49 diplomātu dzīvesstāsti, 189 dokumenti, 106 reproducēti fotoattēli. Senākais dokuments datēts ar 1940.gada 18.maiju, kurā kara gadījumā Latvijas sūtnim Londonā Kārlim Zariņam tiek dotas ārkārtas pilnvaras pārstāvēt Latvijas intereses ārvalstīs.

Izstādē iekļautie materiāli ir interesanti un noderīgi gan vēsturniekiem un studentiem, gan citiem interesentiem, tādēļ ārlietu ministrs tos dāvināja augstskolu, muzeju un arhīvu pārstāvjiem.

2004.gadā Ārlietu ministrijas Arhīva nodaļa sagatavoja dokumentu izstādi "Latvijas valstiskuma sardzē", ko atklāja Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Izstāde piesaistīja plašu sabiedrības uzmanību, jo tajā parādīts līdz šim nepublicēts materiāls par Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbību okupācijas gados, par pamatu izmantojot Latvijā un trimdā uzkrātos arhīvus. Tāpēc izstādes materiāli tika apkopoti elektroniskā formātā. E-izstādi realizēja Ārlietu ministrija, SIA "OPEN MEDIA" un radošā apvienība MIAU.


Foto – Iļja Minko, Ārlietu ministrija.