Freedom Online Coalition

2021. gada 3. decembrī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Interneta brīvības veicināšanas koalīcijas (Freedom Online Coalition; turpmāk – Koalīcija) ministru sanāksmē, kas veltīta Koalīcijas darbības desmitgadei.

Ministrs savā uzrunā uzsvēra Latvijas ieguldījumu Koalīcijas darbā dezinformācijas apkarošanas, medijpratības un neatkarīgo mediju stiprināšanas jomās, aktīvi sniedzot pienesumu arī starptautiskajās organizācijās, kā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisijā un ANO Tehnoloģiju veicināšanas mehānismā.

E.Rinkēvičs atgādināja, ka internetam ir jābūt drošai un ikvienam pieejamai platformai, uzsverot, ka “tiešsaistes brīvība ir ne tikai cilvēktiesību jautājums, bet arī sabiedrības drošības priekšnoteikums”. Arī turpmāk Koalīcijai būs jāstrādā pie tā, lai panāktu lielāku atbildību un caurskatāmību gan no tiešsaistes platformām, gan valdībām.

Interneta brīvības veicināšanas koalīcija izveidota 2011. gadā, un Latvija tai pievienojās 2012. gadā. 2021. gadā Koalīcijas darbu vada Somija.