Ziņas
K.Kariņš ar jauniešiem

2023. gada 4. decembrī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš tikās ar jauniešu organizāciju pārstāvjiem, uzsākot diskusiju ciklu saistībā ar izstrādē esošo ārlietu ministra ikgadējā ziņojuma projektu par paveikto un iecerēto valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos.

K. Kariņš ieskicēja starptautisko situāciju un Latvijas ārpolitikas prioritātes. "Pasaule pēdējo gadu laikā ir būtiski mainījusies. Demokrātija ir apdraudēta. Eiropā ir atgriezies karš, kuru vada Krievijas imperiālisma ambīcijas. Pieaug konflikti, saasinājusies situācija Sāhila reģionā Āfrikā, notikusi eskalācija Tuvajos Austrumos, radot plašāku starptautisko apdraudējumu," uzsvēra ārlietu ministrs. 

Viņš norādīja, ka Latvija ir drošībā, pateicoties veiksmīgi īstenotai ārpolitikai, pirms 20 gadiem iestājoties Eiropas Savienībā un NATO. 

"Mūsu valstiskās neatkarības pamats esam mēs paši un divi galvenie stūrakmeņi – Eiropas Savienība un NATO. Šo gadu laikā esam spējuši stiprināt šīs organizācijas un ietekmēt to būtiskākos lēmumus," pauda K. Kariņš.

Latvijas mērķis ir turpināt aktīvi darboties ES un NATO, vienlaikus paplašinot ārpolitisko darbību pasaulē un stiprinot attiecības ar līdzīgi domājošām un demokrātiskās vērtībās balstītām valstīm, kā arī plašāku valstu loku. Latvija aktīvi  iesaistās ANO dienaskārtības jautājumos, daloties pieredzē un ekspertīzē. Šogad Latvija ir oficiāli uzsākusi kampaņu dalībai ANO Drošības padomes  vēlēšanās 2025. gadā laika posmam no 2026. līdz 2027. gadam. 

Sarunā ministrs īpaši akcentēja izglītības nozīmi un aicināja jauniešus aktīvi iesaistīties ārpolitikas procesos, nākot klajā ar jaunām iniciatīvām.

Diskusijā ar ārlietu ministru jaunieši skāra jautājumus saistībā ar sankcijām pret Krieviju, tās izvērsto agresiju Ukrainā, jaunatnes iesaisti Latvijas ārpolitikas veidošanā, situāciju Dienvidkaukāzā, Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību, sieviešu lomu starptautiskajā politikā, militārās industrijas attīstību, ārvalstu investīciju piesaisti. 

Ar šo diskusiju ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš uzsāk konsultācijas ar ekspertiem, uzņēmējiem, nevalstiskā sektora pārstāvjiem par paveikto un iecerēto valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Konsultācijas tiek organizētas saistībā ar izstrādes procesā esošo ārpolitikas ziņojumu. Nākamā gada sākumā tas tiks iesniegts izskatīšanai valdībā, un 2024. gada janvārī ārlietu ministrs to apspriedīs Saeimas ikgadējās ārpolitikas debatēs. 

4. decembrī diskusijā ar ārlietu ministru piedalījās Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) paspārnē esošās jauniešu organizācijas “YATA Latvija”, mentoringa programmas “Sievietes drošībai”, ANO jauniešu delegātu programmas, Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā programmas “Future Leaders Academy” un Eiropas Parlamenta biroja Latvijā programmas “mēsesamkopā.eu” pārstāvji.

04.12.2023. Ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš tiekas ar jauniešu organizācijām