Ziņas
ZLKL

2021. gada 6.decembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās un uzrunāja diasporas centrālo organizāciju pārstāvjus Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā valdes sēdē.

Uzrunājot sēdes dalībniekus, parlamentārā sekretāra izteica atzinību un pateicību par PBLA un tās biedrorganizāciju plašajā pasaulē neatsveramo ieguldījumu, nerimstošo darbu un atbalstu ikdienā Latvijai svarīgu jautājumu risināšanā.

Tika atzinīgi novērtēta arī jau par tradīciju kļuvusī ikgadējā Ārlietu ministrijas un PBLA sadarbība Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma organizēšanā, kas veiksmīgi iezīmē sadarbības dinamiku. 2021.gada 4.decembrī forums tika organizēts jau septīto reizi, šogad veicinot domapmaiņu par Rīgas kā inovatīvas un ilgtspējīgas pilsētas attīstību. Parlamentārā sekretāre pauda cerību par tik pat veiksmīgu turpmāko sadarbību un diasporas organizāciju iesaisti arī nākamgad gan jau ierastajos un zināmajos formātos, gan arī pavisam jaunos, kā, piemēram, nākamvasar paredzētajā Starptautiskajās organizācijās strādājošo latviešu forumā Rīgā.

Parlamentārā sekretāre atzīmēja arī diasporas ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā, kas ir īpaši svarīgs šajā izaicinājumiem un sarežģījumiem pilnajā laikā gan ņemot vērā situāciju uz Eiropas Savienības un Baltkrievijas robežas un Baltkrievijas īstenoto hibrīduzbrukumu, gan Krievijas militāro spēku koncentrāciju pie Ukrainas robežas.

Šobrīd arī notiek aktīva gatavošanās Latvijas kandidēšanai ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025.gadā. “Liela nozīme būs katram, kas pieliek savu roku un prātu, lai palīdzētu virzīt Latviju veiksmīga rezultāta sasniegšanai vēlēšanās uz ANO Drošības padomes nepastāvīgās locekles vietu.  Tostarp svarīgs būs atbalsts un iesaiste no tautiešiem ārvalstīs,” pauda parlamentārā sekretāre.

Z.Kalniņa-Lukaševica sēdes dalībniekus informēja arī par Diasporas likuma iedzīvināšanas gaitu, pilnveidojot normatīvos aktus, lai risinātu diasporai svarīgus jautājumus, piemēram,  papildus dzīvesvietas deklarēšanas iespēju. “Vienlaikus ar darbu pie globālajiem jautājumiem, ir svarīgi turpināt latviešu valodas, kultūras un demokrātijas stiprināšanu,” norādīja parlamentārā sekretāre.

Nesen apstiprinātajā valsts budžetā 2022.gadam diasporas politikas īstenošanai paredzēts 3 071 626 eiro liels finansējums, tajā skaitā latviešu valodas, kultūras un mediju piedāvājuma diasporai stiprināšanai. Finansējums paredzēts arī Ārlietu ministrijas atbalsta pasākumiem un projektiem – kopumā 226 238 eiro.

 

Informācijai

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir diasporas “jumta” organizācija, kas apvieno sešas centrālās ārzemju latviešu organizācijas pasaulē – Eiropas Latviešu apvienību, Amerikas Latviešu apvienību, Latviešu Nacionālo apvienību Kanādā, Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienību un Krievijas Latviešu kongresu. PBLA dibināta 1956.gadā un tā šobrīd darbojas ar misiju vienot latviešu kopienu pasaulē, stiprināt Latvijas valsts neatkarību un drošību, atbalstīt latviskās izglītības un kultūras uzturēšanu diasporā, kā arī līdzdarboties aktivitātēs Latvijas izaugsmes un attīstības veicināšanā.