Attīstības sadarbība Ziņas
Pasākuma dalībnieku kopbilde
Foto: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija

2024. gada 11. jūnijā notika ikgadējais Ārlietu ministrijas finansēto attīstības sadarbības projektu īstenotāju seminārs, kurā dalībnieki apmainījās ar pieredzi, pārrunāja projektu komunikāciju, drošības un citus ar projektu īstenošanu saistītus jautājumus.

Semināru atklāja Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāja Alise Balode. Uzrunā viņa uzsvēra:

“Attīstības sadarbības kā ārpolitikas instrumenta loma Latvijas tēla veidošanā kļūst arvien nozīmīgāka. Mūsu kopīgais mērķis ir sniegt palīdzību partnervalstīm, balstoties to vajadzībās, kā arī apliecināt Latvijas ekspertu profesionalitāti un veicināt starptautisko sadarbību un Latvijas atpazīstamību.”

A. Balode norādīja, ka atbalsts Ukrainai saglabājas nemainīgs. No atbalstītajiem projektiem četri projekti ir Ukrainā, četri Āfrikas reģionā, trīs Uzbekistānā un pa vienam reģionālajam projektam Armēnijā, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā. Pieaug interese par projektu īstenošanu Āfrikas reģionā, kas ļauj paplašināt veiksmīgo līdzšinējo sadarbību un arī uzsākt jaunas iniciatīvas.

A. Balode aicināja projektu īstenotājus stāstīt par saviem projektiem gan Latvijā, gan partnervalstīs, lai arvien plašāk raisītu interesi par Latvijas ekspertīzi. Attīstības sadarbības projekti sniedz ne vien atbalstu partnervalstīm, bet arī ceļ Latvijas ekspertu starptautisko atpazīstamību un stiprina cilvēku savstarpējos kontaktus.

Informācijai

2024. gadā Ārlietu ministrijas pārvaldītais divpusējais attīstības sadarbības politikas budžets ir 1 863 813 eiro. Ārlietu ministrijas granta projektu konkurss ir noslēdzies. Šogad tika saņemts rekordliels projektu iesniegumu skaits – 75 pieteikumi, no kuriem bija iespējams atbalstīt 12 projektus par kopējo summu 791 108,50 eiro.

11.06.2024. ĀM Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāja Alise Balode atklāj attīstības sadarbības granta projektu īstenotāju semināru