Ziņas
Ārlietu ministrijā sekmīgi noritēja Tirgus piekļuves diena 2022

2022. gada 22 novembrī Ārlietu ministrijā ar Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu jau otro gadu klātienē notika Tirgus piekļuves diena. Pasākums ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai runātu ar dalībvalstu uzņēmējiem, iepazīstinātu ar tirgus piekļuves instrumentiem portālu Access2Markets un Vienoto kontaktpunktu jeb Single Entry Point, kā arī kopīgi analizētu eksportētāju pieredzi un informētu par ierobežojumiem trešo valstu nozarēs, galvenokārt informāciju un komunikāciju tehnoloģiju, pārtikas un farmācijas jomā. Uzmanības centrā bija Latīņamerikas un Āfrikas valstu eksporta tirgi.

Atklājot pasākumu, klātesošos uzņēmējus un institūciju pārstāvjus uzrunāja Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāja Alise Balode un norādīja, ka ģeopolitiskā situācija daudziem uzņēmējiem liek mainīt piegāžu ķēdes gan izejvielu ieguvē, gan eksporta ģeogrāfijā un pārorientēties uz citiem tirgiem. Viņa uzsvēra: “Mūsu uzdevums ir sniegt atbalstu tirdzniecības dažādošanā. Viens no spēcīgākajiem instrumentiem ir Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības nolīgumu tīkls, kas atvieglo uzņēmēju pieeju trešo valstu tirgiem. Esam gandarīti, ka mūsu uzņēmējiem ir pozitīva pieredze tālajos tirgos, un ceram arī uz turpmāku attīstību. Problēmjautājumu risināšanā svarīga ir uzņēmēju, valsts institūciju un Eiropas Savienības institūciju savstarpēja sadarbība. Augstu vērtējam Eiropas Komisijas sniegto informatīvo atbalstu Latvijas uzņēmējiem.”

Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta vadītāja vietnieks Deniss Redonē (Denis Redonnet) uzrunā uzsvēra, ka esošajā ģeopolitiskajā situācijā, kad ir piegāžu ķēžu pārrāvumi, nepieciešami instrumenti, lai aizsargātu Eiropas Savienību un saglabātu tās konkurētspēju. Viņš teica: “Nepieciešams stabilizēt un dažādot tirgu, paplašinot sadarbības partneru tīklu. Var izmantot brīvās tirdzniecības nolīgumus, kas atvieglo uzņēmēju pieeju trešo valstu tirgiem. Šobrīd ir pieejami vairāk nekā 40 līgumi ar 50 valstīm. Tirgus piekļuves dienas un tieša komunikācija ar ES dalībvalstu uzņēmumiem ir instruments, kas dod atgriezenisko saiti par notiekošo pēc noslēgta brīvās tirdzniecības nolīguma. Trešajās valstīs pieaug protekcionisms, un pastāv tirdzniecības barjeras visdažādākajos sektoros, kas tiešā un pastarpinātā veidā ietekmē Eiropas Savienības uzņēmumus. Eiropas Komisijai sarunās ar trešajām valstīm par ierobežojumu novēršanu un eksporta veicināšanu neatsveramu atbalstu sniedz privātā sektora iesaiste. Latvija var uzlabot šo sadarbību vēl efektīvāk.”

LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Kaspars Abiks informēja par eksporta statistiku uz Latīņamerikas un Āfrikas valstīm. Lai arī LIAA nav pārstāvniecību šo reģionu valstīs, tomēr daudzi Latvijas uzņēmumi eksportē un darbojas šajos tirgos. Viņš uzsvēra, ka eksporta izaugsmi jābalsta uz inovatīviem produktiem un produktiem ar augstu pievienoto vērtību.

Pasākumā Latvijas uzņēmēji iepazīstināja ar savu pieredzi Latīņamerikas un Āfrikas valstu tirgos.

Uzņēmumam Aerones ir laba pieredze Latīņamerikā. Aerones piedāvā robotizētas vēju turbīnu apkopes sistēmas Meksikā, Urugvajā, Peru, Argentīnā. Uzņēmuma pārstāvji uzsvēra, ka pirms ieiešanas jaunos tirgos ir jāveic padziļināta izpēte un jāsadarbojas ar nozares lielākajiem spēlētājiem reģionā. Ja ir vēlme iekarot Latīņamerikas tirgu, svarīgi izprast valsts kultūru, zināt spāņu vai portugāļu valodu. Klientu piesaistei un kontaktu iegūšanai uzņēmumiem jāpiedalās lielākajās nozares izstādēs.

Pozitīva ir Latvijas uzņēmuma X-Infotech pieredze Āfrikas valstīs. Kopumā uzņēmums sekmīgi darbojas vairāk nekā 60 valstīs, no tām 15 ir Āfrikas valstis. X-Infotech ir sava pārstāvniecība Kenijā, kas veicina digitalizācijas pakalpojumu projektus. Uzņēmuma pārstāvji uzsvēra mūsu ekspertu zināšanas un pieredzi, vienlaicīgi ieteica sadarboties ar vietējiem reģiona uzņēmumiem, kas padara projektus veiksmīgākus.

Ārlietu ministrija pateicas EK Tirdzniecības ģenerāldirektorāta ekspertiem, LIAA un Latvijas uzņēmējiem par sadarbību pasākuma norisē.

Tirgus piekļuves diena Latvijā 2022