Ziņas
Ārlietu ministrijā pasniedz diplomus Rīgas Juridiskās augstskolas Intensīvās programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā absolventiem

2023. gada 29. septembrī Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs pasniedza diplomus Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) Intensīvās programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā 2023. gada rudens sesijas absolventiem.

A. Pelšs aicināja absolventus iegūtās zināšanas un Latvijas pieredzi Eiropas Savienības noteikumu un vērtību pārņemšanā izmantot darbam savas valsts attīstībai.

“Jūsu prasmes palīdzēs stiprināt brīvību, demokrātiju un likuma varu,” norādīja A. Pelšs.

Intensīvā programma ir viens no veidiem, kā Latvija sniedz atbalstu Eiropas Savienības kaimiņvalstīm. Tās mērķis ir veicināt partnervalstu jauno profesionāļu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienības tiesisko, politisko un ekonomisko darbību, kā arī Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts pieredzi.

Intensīvā programma norit klātienē Rīgā. Mācību laikā dalībnieki  apmeklē arī Briseli, kur viņiem ir iespēja tikties ar Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem. Rudens sesijā piedalījās 21 jaunais publiskās pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības un akadēmiskās vides profesionālis no Eiropas Savienības Dienvidu kaimiņu valstīm un teritorijām, Rietumbalkānu un Centrālāzijas valstīm. Sešu nedēļu Intensīvo programmu Eiropas tiesībās un ekonomikā kopīgi finansē Ārlietu ministrija un ASV.

Informācijai

Rīgas Juridiskā augstskola programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā ES Kaimiņu politikas, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstīm veiksmīgi īsteno kopš 2014. gada. 

Ārlietu ministrija no  piešķirtā budžeta attīstības sadarbības politikas īstenošanai programmu atbalsta no tās pirmsākumiem, piesaistot ASV finansējumu. Atbalstu RJA īstenotajām programmām iepriekš sniegušas arī Norvēģija, Zviedrija, Luksemburga, Nīderlande un Šveice.

Kopš 2014. gada RJA īstenotās programmas kopā absolvējuši vairāk nekā 600 dalībnieku no 20 partnervalstīm un teritorijām. Iegūtās zināšanas un pieredzi pārstāvji varēs izmantot savas valsts attīstības veicināšanai.

29.09.2023. Ārlietu ministrijā pasniedz diplomus RJA Intensīvās programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā absolventiem