Ziņas
Ārlietu ministrijas logo

2024. gada 14. februārī uz Ārlietu ministriju tika izsaukts Krievijas Federācijas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietvedis Oļegs Zikovs, lai sniegtu paskaidrojumus par publiski pieejamo sarakstu ar Latvijas bijušajām un esošajām amatpersonām, pret kurām Krievija ir ierosinājusi politiski motivētas lietas.

Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta direktors Uldis Mikuts tikšanās laikā pauda kategorisku protestu, nosodot Krievijas praksi paplašināti piemērot savu nacionālo jurisdikciju, attiecinot to uz Latviju. U. Mikuts uzsvēra, ka Krievijas centieni paplašināti piemērot ekstrateritoriālo kriminālo jurisdikciju ir uzskatāmi par iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās un tādēļ ir pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem. O. Zikovs nenoliedza šādu krimināllietu un sarakstu esamību.

Ārlietu ministrija ir saziņā ar Latvijas tiesībsargājošām institūcijām, lai pārbaudītu publiski izskanējušo informāciju un mazinātu eventuālos riskus Latvijas valstspiederīgajiem. Tāpat Ārlietu ministrija strādā ar ES partneriem, lai šo jautājumu risinātu globāli.

Ārlietu ministrija jau 2022. gada decembrī, kad kļuva publiski zināms, ka Krievijas Izmeklēšanas komiteja ir uzsākusi krimināllietas un pārbaudes saistībā ar Saeimas pieņemto likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” un tā izpildi, oficiāli informēja Krievijas pusi, paužot kategorisku nosodījumu. Tāpat ministrija par šo situāciju ir vairākkārt informējusi Latvijas valsts institūcijas, aicinot esošās un bijušās amatpersonas rūpīgi vērtēt nepieciešamību doties ārvalstu braucienos ārpus ES un NATO. 

Ministrija atkārtoti aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties ārvalstu braucienos, īpaši ārpus ES un NATO. Apsverot iespējamu kādas valsts apmeklējumu, tajā skaitā tranzītā, ministrija aicina izvērtēt, cik ciešas ir konkrētās valsts attiecības un tiesiskā sadarbība ar Krieviju, kā arī cilvēktiesību aizsardzības līmeni šajā valstī. Ja tomēr nepieciešams doties ārpus Latvijas, Ārlietu ministrija iesaka portālā latvija.lv reģistrēties Konsulārajā reģistrā, iepazīties ar konkrētās valsts ceļojuma brīdinājumu Ārlietu ministrijas mājaslapā un nodrošināties ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta un Latvijas pārstāvniecības, ja tāda ir attiecīgajā ārvalstī, kontaktinformāciju.

Jautājumu par Krievijas politiski motivētu lietu un ekstrateritoriālu vēršanos pret Latvijas un citu valstu pilsoņiem ministrija turpinās uzturēt ar ES un NATO partneriem, kā arī ar citām valstīm starptautisko organizāciju ietvaros.