Diaspora Ziņas
Ārlietu ministrijas logo

Ārlietu ministrija izsludina pieteikšanos uz divām nepastāvīgo pārstāvju vietām Diasporas konsultatīvajā padomē saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 14. maija noteikumu Nr. 194 “Diasporas konsultatīvās padomes nolikums” 6.19. punktu.

Pamatkritērijs dalībai – biedrībai, nodibinājumam vai diasporas organizācijai vismaz divus gadus jādarbojas jomā, kas ir saistīta ar kādu no Diasporas likuma mērķiem.

Lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu, norādot biedrības, nodibinājuma vai diasporas organizācijas nosaukumu, motivāciju dalībai Diasporas konsultatīvajā padomē un līdzšinējo pieredzi darbā ar diasporu. Pieteikumam nepieciešams pievienot arī organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju.

Lūdzam iesniegt pieteikumu līdz 2023. gada 3. februārim (ieskaitot), nosūtot uz e-pasta adresi diaspora@mfa.gov.lv  

Ar pietiekumiem tiks iepazīstināti visi Diasporas konsultatīvās padomes locekļi. Padomes nepastāvīgo pārstāvju vēlēšanas notiks 2023. gada pirmajā sēdē, kas iecerēta 3. martā.

Esošo nepastāvīgo padomes pārstāvju pilnvaras beidzas 2023. gada 11. jūlijā. Jaunievēlēto padomes locekļu pilnvaru termiņš sāksies 12. jūlijā un ilgs vienu gadu.

Informācijai

Diasporas konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Padomes darbības pamatprincipi ir noteikti Diasporas likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Diasporas konsultatīvā padome tika izveidot 2019. gada 14. maijā, un tajā darbojas 26 organizācijas – valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, diasporas organizāciju, biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Ārlietu ministrija ir atbildīgā institūcija Diasporas konsultatīvās padomes darba organizēšanā.