Izstādes
Ārlietu ministrijā atzīmē Latvijas Republikas starptautiskās de iure atzīšanas 96. gadadienu

Vairāk attēlu skatīt: www.flickr.com


26. janvārī tiks atzīmēta 96. gadadiena kopš Latvijas Republikas starptautiskās de iure atzīšanas. Tam par godu notiek vairāki Ārlietu ministrijas rīkoti un atbalstīti pasākumi. 

Svinīgajā pieņemšanā Ārlietu ministrijā 25. janvārī, uzrunājot viesus, ministrs Edgars Rinkēvičs pateicās diplomātiem un sadarbības partneriem par ieguldīto darbu: “2016. gads Latvijai bijis notikumiem bagāts – esam iestājušies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, notika Varšavas samits, Rīga uzņēma 16+1 valdības vadītājus. Tāpat aktīvi strādāts valsts ekonomisko spēju stiprināšanai. Tie ir mūsu lielie darbi. Ne mazāk svarīga ir ikdienas diplomātija, veicot sarunas, aizstāvot Latvijas intereses un popularizējot valsts tēlu.”

Ministrs uzsvēra, ka īpašs ir nule klajā nākušais izdevums “Latvija Parīzes Miera konferencē 1919. gadā. Delegācijas sēžu protokoli”, kurā apkopoti Latvijas delegātu darbības laikā Parīzes Miera konferencē tapušie delegācijas sēžu protokoli un apskatāms bagātīgs ilustratīvais materiāls: “1918. gadā tika proklamēta Latvijas Republika, 1919. un 1920. gadā mēs cīnījāmies par neatkarību, un 1921. gadā Latvija starptautiski tika atzīta de iure. Arī šodien ļoti svarīgs ir ikdienas darbs, kas rezultējas ar ko nozīmīgu.”

Kā ik gadu Latvijas starptautiskās de iure atzīšanas gadadienā ministrs ar Atzinības rakstiem apbalvoja Ārlietu ministrijas darbiniekus un citu institūciju pārstāvjus par veiksmīgu sadarbību un sniegto ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā. Savukārt par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, E. Rinkēvičs pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Zandai Kalniņai-Lukaševicai.

Uz svinīgo pasākumu Ārlietu ministrijā bija aicināti ministri, Saeimas deputāti, Latvijas Republikā akreditētie ārkārtējie un pilnvarotie vēstnieki, ārvalstu goda konsuli, bijušie vēstnieki, pensionētie ministrijas darbinieki un citi sadarbības partneri.

Par godu Latvijas Republikas starptautiskajai atzīšanai kā ik gadu ministrs tikās ar Latvijā nerezidējošiem ārvalstu vēstniekiem un pārrunāja ārpolitikas aktualitātes.

Pieminot aizsaulē aizgājušos diplomātus, 27. janvārī I un II Meža kapos arī šogad tiks nolikti ziedi Zigfrīda Annas Meierovica, Jāņa Čakstes, Gunāra Meierovica un Imanta Daudiša, Pētera Vasariņa, Daces Krievānes, Jāņa Lovnika, Maijas Āboltiņas un Hardija Baumaņa atdusas vietās.

Uzziņai

Pēc Latvijas de iure atzīšanas valsts kļuva par pilntiesīgu starptautisko tiesību subjektu – varēja pievienoties starptautiskajām kolektīvajām konvencijām, slēgt daudzpusējos līgumus, kā arī piedalīties kā pilntiesīga locekle starptautiskajās konferencēs, organizēt un piedalīties starpvalstu apspriedēs.

Preses kontaktiem: