Ārlietu ministrija ir izsludinājusi projektu pieteikšanas termiņus 2021. gadā plānotajiem diasporas atbalsta projektiem:

2021. gada 11. oktobris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2021. gada 11. novembra līdz 31. decembrim. 

Aicinām diasporas organizācijas par projektu iesniegšanas termiņiem kontaktēties ar attiecīgo Latvijas vēstniecību vai pārstāvniecību, ja atrodaties valstī, kur tāda ir. Tas vēstniecībām un pārstāvniecībām nodrošinās iespēju izskatīt diasporas organizāciju sagatavotos projektus un līdz izsludinātajiem projektu pieteikšanas termiņiem iesniegt Ārlietu ministrijā.

Projektu pieteikumus iesniegt Ārlietu ministrijā var tikai tādā gadījumā, ja diasporas organizācijas mītnes valstī nav Latvijas vēstniecības vai pārstāvniecības.

 

Informējam, ka, realizējot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, Diasporas projektu izvērtēšanas komisija 2021. gadam noteikusi diasporas atbalsta projektiem šādas prioritātes:

  1. pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanai, tostarp latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana diasporā;
  2. diasporas pasākumi pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanai;
  3. pasākumi bērniem un jauniešiem piederības sajūtas Latvijai veicināšanai;
  4. pasākumi diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā.

Projektu pieteikumu jāiesniedz Ārlietu ministrijā saskaņā ar 2018.gada 5.jūnijā apstiprināto “Kārtību, kādā Ārlietu ministrija atbalsta Latvijas diasporu un tās organizāciju veidotos projektus”. Papildu informācija pieejama Ārlietu ministrijas mājaslapā šeit.