Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē

 Latvijas ārlietu ministra ievadvārdi

Latvija turpmākos sešus mēnešus īstenos Eiropas Padomes Ministru komitejas prezidentūru. 

Eiropas Padome ir nozīmīga organizācija cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma aizsardzībai un stiprināšanai Eiropā. Dibināta pēc Otrā pasaules kara, tā ir sniegusi ieguldījumu mūsu kontinenta noteikumos balstītajā starptautiskajā kārtībā. Šai organizācijai ir bijusi nozīmīga loma Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā un nostiprināšanā.

Krievijas neattaisnojamā un brutālā agresija pret Ukrainu apdraud mieru un drošību Eiropā. Tā grauj pašreizējo starptautiskos noteikumos balstīto sistēmu un ir pretrunā pamatvērtībām, par kurām iestājas Eiropas Padome un tās dalībvalstis. Tādēļ šobrīd vairāk nekā jebkad Eiropai ir svarīgi būt vienotai cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma aizstāvībā. Mums kopīgi jāvēršas pret demokrātijas lejupslīdi un brīvo plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības apspiešanu. Eiropas Padome ir izstrādājusi augstus standartus, cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzībai, kā arī turpina meklēt risinājumus jaunajiem izaicinājumiem cilvēktiesību jomā.

Ņemot vērā unikālo pieredzi, ko gadu gaitā uzkrājusi šī organizācija, tai jānodrošina viss nepieciešamais atbalsts Ukrainai cīņā par brīvību un tās atjaunošanā. Latvijas prezidentūra pievērsīs lielu uzmanību, lai tiktu panākta  Krievijas atbildība par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem.

Latvijas prezidentūras laikā tiks uzsākta Eiropas Padomes ceturtā samita lēmumu ieviešana. Latvija kā atbildīga organizācijas dalībvalsts sadarbosies ar pārējām dalībvalstīm, lai stiprinātu Eiropas Padomes politisko lomu un atpazīstamību.   

 

Edgars Rinkēvičs
Latvijas Republikas ārlietu ministrs
2023. gada 17. maijā