Ziņas Diaspora
Ārlietu ministrijas logo

2024. gada 23. janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam (turpmāk – Plāns). mērķis ir turpināt vienotu pieeju diasporas politikai, nosakot Latvijas valsts pārvaldes iestāžu īstenotās politikas prioritārās jomas, mērķus un sasniedzamos rezultātus. Plānā ir pasākumu kopums, to apraksti un informācija par nepieciešamo valsts finansējumu to īstenošanai 2024.–2026. gadā. Šis ir jau otrais starpnozaru politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts Diasporas likumā izvirzīto diasporas politikas mērķu sasniegšanai.

Plāna galvenie rīcības virzieni aptver diasporas politikas iniciatīvas, kas saistītas ar nacionālās identitātes un piederības Latvijai stiprināšanu kultūrā, izglītībā, ekonomikā un zinātnē, pilsoniskā un politiskā līdzdalība. Atsevišķs uzdevums ir attīstīt Latvijas sadarbību ar diasporas pētniekiem, kas veicinātu zināšanu pārnesi, starptautisko sadarbību Latvijas zinātnes izcilības spēcināšanai un stimulētu plašāku zinātnes infrastruktūras koplietošanu.

Īpaši svarīga vieta ir Plāna 4. rīcības virzienam – atbalstam remigrācijai. Tas ietver ne tikai reģionālo koordinatoru darbības turpinājumu, reģionālos remigrācijas atbalsta pasākumus, latviešu valodas izglītības nodrošināšanu remigrantiem un remigrējušo skolēnu iekļaušanās veicināšanu Latvijas izglītības sistēmas vidē, bet arī informatīvos seminārus par remigrantiem aktuālajiem dzīves un nodarbinātības, uzņēmējdarbības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumiem. Virkne būtisku pasākumu ir noteikti Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu”. Tajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina, ka jaunais nodarbinātības atbalsts būtu īstenojams kā lokāls risinājums ar būtisku pašvaldību iesaisti, aptverot nozīmīgu skaitu pašvaldību, tādējādi kopumā stiprinot pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas jomā.

Ārlietu ministrija ir noteikta par atbildīgo Plāna īstenošanā sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Sabiedrības integrācijas fondu, Valsts kanceleju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

2023. gada 29. septembra Diasporas konsultatīvās padomes sēdē konceptuāli tika atbalstīts Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam.

Ministrijām un citām institūcijām Plānā paredzēto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta no 2024. gadā piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu paredzēto pasākumu īstenošanai 2025. gadā un turpmākajos gados tiks lemts Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā.