Ziņas
zils logo

Eiropas Komisija (EK) uzsākusi darbu pie 2023. gada ziņojuma par tiesiskumu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šādu ikgadēju ziņojumu EK publicēs jau ceturto reizi. Ziņojuma sagatavošanā savu ieguldījumu dod visas dalībvalstis, kā arī EK ir ieinteresēta uzklausīt nevalstisko organizāciju un interešu grupu viedokli.

EK aicina ikvienu pilsoniskās sabiedrības pārstāvi paust savu viedokli par tiesiskuma situācijas attīstību Eiropas Savienībā un Latvijā, līdz 2023. gada 20. janvārim aizpildot anketu Eiropas Komisijas interneta vietnē .

Anketa, tāpat kā ziņojums, sastāv no četriem tiesiskuma jautājumu blokiem: tiesu sistēma, korupcijas apkarošanas regulējumi, plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība un citi ar institucionālā līdzsvara nodrošināšanu saistīti jautājumi.

Ikgadējā ziņojuma izstrādes metodoloģija ir vienota visām dalībvalstīm.

Informācijai: 2022. gada tiesiskuma ziņojums par Latviju