Ārlietu ministrija veic Latvijas ikgadējās dalības iemaksas šādās starptautiskās organizācijās un fondos:

Starptautiskās organizācijas/ fonda nosaukums

Iestāšanās/ pievienošanās datums

Apvienoto Nāciju Organizācija (UN)

17.09.1991

Reģionālās sadarbības organizācija (RCC)

20.12.2007

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

14.10.1991

UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības fonds (WHF)

08.07.1997

Pasaules Tirdzniecības organizācija (WTO)

10.02.1999

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija (OPCW)

24.04.1997

Baltijas jūras valstu padome (CBSS)

05.03.1992

Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonds 

05.03.1992

Hāgas Privāttiesību konference (HCCH)

11.08.1992

Eiropas Padome (CoE)

10.02.1995

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija jeb EDSO (OSCE)

10.09.1991

EDSO Izlīguma šķīrējtiesa

08.07.1997

Atvērto debesu konsultatīvā komisija (OSCC)

13.11.2002

Vispārējā kodolizmēģinājuma aizlieguma organizācija (CTBTO) 

28.06.2001

Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO)

29.03.2004

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Pensiju fonds

29.03.2004

Starptautiskā holokausta piemiņas alianse (IHRA)

18.12.2004

Vasenāras vienošanās (WA)

09.05.2005

Starptautiskā Frankofonijas organizācija (OIF)

08.02.2007

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (EUISS)

27.06.2007

Eiropas Attīstības Fonds (EDF)

30.10.2003

Āzijas-Eiropas fonds (ASEF)

01.05.2004

Ieroču tirdzniecības nolīgums (ATT)

13.12.2013

Eiropas Izcilības centrs cīņai ar hibrīdo apdraudējumu

11.04.2017

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

01.07.2016

Eiropas Komisijas Bēgļu mehānisms Turcijā

22.03.2016

Eiropas Civilo krīžu noregulējuma izglītības centrs

30.06.2020

ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos
Austrumos 
(UNRWA) 
10.12. 2020
Eiropas miera mehānisms (EPF)  31.08.2021

Eiropas Demokrātijas fonds (EED)

15.11.2012

ANO Kodolieroču neizplatīšanas līgums (NPT)

21.01.1992

ANO Otavas konvencija (APLC)

02.06.2005

ANO Bioloģisko un toksisko ieroču konvencija (BTWC)

06.02.1997

ANO Atsevišķu Konvencionālo ieroču konvencija (CCW)

16.09.1992