Ieroču tirdzniecības nolīgums (Arms Trade Treaty - ATT), kas ir balstīts uz ANO statūtu 26. pantu, iestājas par starptautiskā miera un drošības uzturēšanu un nekontrolētas ieroču izplatības mazināšanu. Tas nosaka eksporta kontroles standartus starptautiskajai tirdzniecībai ar konvencionālajiem ieročiem.

Ieroču tirdzniecības līgums tika parakstīts 2013. gadā, un Latvija bija viena no līgumu parakstītājām. Šobrīd to ir ratificējušas 110 pasaules valstis.

Latvija bija pirmā no Austrumeiropas valstīm, kas prezidēja ATT 2018-2019. gadā.