Izsludina granta projektu konkursu Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam 2021. gadā

Turpinot Latvijas atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu “Attīstības sadarbības projekti Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam”.

Konkurss paredzēts tūlītējas palīdzības sniegšanai personām, kas ir cietušas Baltkrievijas varas iestāžu vardarbības un brīvību ierobežošanas dēļ, kā arī atbalsta sniegšanai pilsoniskās sabiedrības attīstībai, demokrātiskas līdzdalības veicināšanai un mediju brīvības stiprināšanai.

Konkursā var pieteikties Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.

Projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 120 000 eiro. Viens attīstības sadarbības granta projekts var saņemt no 15 000 līdz 40 000 eiro.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 15. februāra plkst. 23.59. Pēc termiņa iesniegtie projekti netiks atvērti.

Papildu informācijai par konkursu aicinām zvanīt pa tālruni +371 67015967 vai rakstīt uz e-pastu: AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

Informācija par granta projektu konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Ārlietu ministrijas mājaslapā, kā arī izsūtīta visiem projektu iesniedzējiem.

Latvija turpina atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību

Lai turpinātu Latvijas atbalstu cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem, stiprinātu mediju brīvību un veicinātu demokrātiskas pārmaiņas Baltkrievijā, Ārlietu ministrija granta projektu konkursā “Attīstības sadarbības projekti Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam” piešķir finansējumu (grantu) četru projektu īstenošanai.

Konkursā atbalstītos projektus īstenos biedrība “Centrs MARTA”, biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”, biedrība “Latvijas Žurnālistu asociācija”. Ņemot vērā konkursā pieejamo kopējo finansējumu, biedrības “New Door” pieteikto projektu Ārlietu ministrija var atbalstīt ar daļēju finansējumu.

Visi projektu iesniedzēji tiks informēti par pieteiktā projekta izvērtēšanas rezultātiem. Konkursa ietvaros tika saņemti astoņi projektu pieteikumi par kopējo summu 286 098,34 EUR. Finansējumam 120 000 EUR apmērā varēja pieteikties biedrības un nodibinājumi.