Izsludina granta projektu konkursu Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam 2021. gadā

Turpinot Latvijas atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu “Attīstības sadarbības projekti Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam”.

Konkurss paredzēts tūlītējas palīdzības sniegšanai personām, kas ir cietušas Baltkrievijas varas iestāžu vardarbības un brīvību ierobežošanas dēļ, kā arī atbalsta sniegšanai pilsoniskās sabiedrības attīstībai, demokrātiskas līdzdalības veicināšanai un mediju brīvības stiprināšanai.

Konkursā var pieteikties Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.

Projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 120 000 eiro. Viens attīstības sadarbības granta projekts var saņemt no 15 000 līdz 40 000 eiro.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 15. februāra plkst. 23.59. Pēc termiņa iesniegtie projekti netiks atvērti.

Papildu informācijai par konkursu aicinām zvanīt pa tālruni +371 67015967 vai rakstīt uz e-pastu: AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

Informācija par granta projektu konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Ārlietu ministrijas mājaslapā, kā arī izsūtīta visiem projektu iesniedzējiem.