Dzimis 1891. gada 3. augustā, Rīgā Miris 1974. gada 13. novembrī, Latvijā

1911. gadā beidzis Rīgas pilsētas reālskolu. Studējis Rīgas Politehniskā institūta Tirdzniecības nodaļā.

1915. gada septembrī iesaukts karadienestā; no 1916. gada jūnija – Krievijas armijas 6. īpašā kājnieku pulka virsnieks, 1916. gada augustā nosūtīts uz Rietumu fronti Francijā.

1919. gada jūnijā pēc Francijas Kara ministrijas rīkojuma – Latvijas Pagaidu valdības delegācijas militārais atašejs Miera konferencē Parīzē, virsleitnants, kārtojis jautājumus par ieroču u.c. kara materiālu iegādi Francijā un to nosūtīšanu ar kuģi no Buloņas uz Latviju.

Dienests Latvijas Ārlietu ministrijā

No 1920. gada jūnija – II šķiras sekretārs sūtniecībā Francijā; no 1921. gada oktobra līdz 1922. gada februārim – I šķiras sekretārs Baltijas valstu nodaļā; no 1925. gada marta – konsuls Vitebskā; no 1927. gada jūlija – padomnieks sūtniecībā Maskavā; no 1928. gada janvāra – II šķiras sekretārs sūtniecībā Kauņā; no 1928. gada februāra – I šķiras sekretārs sūtniecībā Skandināvijas valstīs ar rezidenci Kopenhāgenā; no 1932. gada septembra līdz 1939. gada jūlijam – I šķiras sekretārs sūtniecībā Briselē. No 1939. gada jūlija – I šķiras sekretārs Administratīvajā un protokola nodaļā.

No 1940. gada septembra līdz 1941. gada janvārim – likvidējamās Ārlietu ministrijas Administratīvā departamenta direktors. No 1940. gada decembra – Latvijas PSR Tieslietu tautas komisariāta Saimniecības un finanšu daļas priekšnieks.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Beļģijas, Dānijas, Francijas un Krievijas ordeņiem.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2570. f., 1. apr., 463. l.

Represijas 

Apcietināts 1941. gada 14. jūnijā. Aizvests uz Usoļjes nometni Molotovas apgabalā.

Apsūdzība uzrādīta 1942. gada 14. aprīlī: “... noslēdzis ieroču pirkšanas līgumu ar Franciju, ieroči nosūtīti uz Latviju cīņai pret Sarkano armiju; 1919.–1940. g. strādādams atbildīgos amatos, sekmējis buržuāziski fašistiskās iekārtas nostiprināšanos Latvijā (Krievijas PFSR Kriminālkodeksa 5813. p.).”

Sevišķās apspriedes 1943. gada 14. aprīļa nolēmums: “par cīņu pret revolucionāro kustību ieslodzīt labošanas darbu nometnē uz 10 gadiem”.

1948. gadā pārvests uz speciālo nometni Mineraļnij Intas ciematā Komi APSR. No 1951. gada maija līdz 1955. gada septembrim – izsūtījuma nometinājumā Krasnojarskas novadā. 1958. gada oktobrī lietu izbeidza sakarā ar amnestiju. Atgriezies Latvijā.

Miris 1974. gada 13. novembrī.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs, 1986. f., 1. apr., 31505. l.