- līdzekļu iesaldēšana un aizliegums darīt līdzekļus pieejamus 

- ieceļošanas aizliegumi 

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1999 (2020. gada 7. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (konsolidētā versija 13.12.2021.)

Padomes Regula 

Padomes Regula (ES) 2020/1998 (2020. gada 7. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (konsolidētā versija 13.04.2022.)

ES Padome izveidoja cilvēktiesību pārkāpumu sankciju režīmu 2020. gadā. Šī režīma ietvaros ir iespējams noteikt mērķētās sankcijas pret fiziskām un juridiskām personām, kas ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, neatkarīgi no to atrašanās vietas. Iespējams noteikt sankcijas arī pret valstīm vai valstu institūcijām. Pārkāpumi, par kuriem paredzēts noteikt sankcijas, ir genocīds, noziegumi pret cilvēci un citi smagi cilvēktiesību pārkāpumi, ja tie ir liela mēroga vai sistēmiski. 

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē