- līdzekļu iesaldēšana un aizliegums darīt līdzekļus pieejamus 

- ieceļošanas aizliegumi 

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1894 (2019. gada 11. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā (konsolidētā versija 13.11.2021.)

Padomes Regula 

Padomes Regula (ES) 2019/1890 (2019. gada 11. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā (konsolidētā versija 13.04.2022.)

Šis sankciju režīms ir noteikts, lai būtu iespējams noteikt mērķētas sanckijas pret personām, kuras ir atbildīgas par pretlikumīgo naftas ieguvi Vidusjūras austrumos. Sankcijas tiek vērstas pret naftas ieguvi, kas tiek veikta Kipras teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajā ekonomikas zonā vai kontinentālajā šelfā, un ko Kipra nav autorizējusi. 

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.