- līdzekļu iesaldēšana un aizliegums darīt līdzekļus pieejamus 

- ieceļošanas aizliegumi 

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1544 (2018. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (konsolidētā versija 13.10.2021.)

Padomes Regula 

Padomes Regula (ES) 2018/1542 (2018. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (konsolidētā versija 13.04.2022.)

Sankcijas pret ķīmisko ieroču lietošanu un proliferāciju tika ieviestas atbalstot Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas aicinājumu novērst ķīmisko ieroču radītos draudus. ES sankcijas ir saskaņā ar ANO Drošības Padomes rezolūcijām Nr. 1540 (2004), Nr. 2118 (2013), Nr. 2209 (2015), Nr. 2235 (2015) un Nr. 2325 (2016).

Sankciju mērķis ir novērst ķīmisko ieroču proliferāciju, nosakot mērķētas sankcijas pret fiziskām un juridiskām personām, kas ir atbildīgas par ķīmisko ieroču lietošanu un ražošanu, kā arī pret citām saistītām personām. 

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.