- līdzekļu iesaldēšana uz aizliegums darīt līdzekļus pieejamus 

- ieceļošanas ierobežojumi 

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/797 (2019. gada 17. maijs), par ierobežojošiem pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību vai tās dalībvalstis (konsolidētā versija 18.05.2022.)

Padomes Regula 

Padomes Regula (ES) 2019/796 (2019. gada 17. maijs), par ierobežojošiem pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību vai tās dalībvalstis (konsolidētā versija 13.04.2022.)

ES izveidoja sankciju režīmu pret kiberuzbrukumiem 2019. gadā. Šī režīma mērķis ir uzlabot ES valstu spējas efektīvi reaģēt pret smagiem kiberuzbrukumiem. Sankcijas tiek noteiktas Kopējās ārējās un drošības politikas ietvaros, kā daļa no ES kiberdiplomātijas instrumentiem. Sanckiju noteikšana signalizē, ka informāciju un komunikāciju tehnoloģiju ļaunprātīga lietošana ir nepieņemama un apdraud starptautisko mieru un drošību. Šis sankciju režīms ļauj piemērot mērķētus ierobežojošus pasākumus pret personām, kuras ir atbildīgas par šādu kiberuzbrukumu veikšanu, un citām iesaistītām personām. 

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē