Pastāvīgo akreditāciju nepieciešams saņemt ārvalstu masu informācijas līdzekļu žurnālistiem un citiem pārstāvjiem (turpmāk – ārvalstu žurnālists), kuri pastāvīgi uzturas un strādā Latvijā vai arī regulāri (vairākas reizes mēnesī) apmeklē Latviju, lai veidotu sižetus vai rakstus par Latvijā notiekošajiem procesiem.

Lai saņemtu pastāvīgo akreditāciju 2023. gadā, ārvalstu žurnālistam jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. divas fotokartītes (izmērs 35 x 25 mm) vai fotogrāfiju digitālā formātā;
 2. masu informācijas līdzekļa vadītāja vēstuli, kurā norādīts:
  1. īss masu informācijas līdzekļa apraksts;
  2. lūgums akreditēt konkrēto pārstāvi;
  3. lūgums izsniegt dienesta vīzu pārstāvim, ja tāda nepieciešama, norādot tās un akreditācijas kartes saņemšanas vietu (Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs);
 3. preses kartes kopiju;
 4. pases kopiju;
 5. dzīves gaitas aprakstu (Curriculum vitae);
 6. radošās darbības aprakstu vai rakstu kopijas par pēdējo darba gadu;
 7. paredzētās darbības programmu vai īsu ierašanās mērķa aprakstu.

Dokumentus akreditācijai ārvalstu žurnālists var iesniegt: 

1. personīgi ierodoties Ārlietu ministrijā Rīgā, K.Valdemāra ielā 3, iepriekš piezvanot pa tālruni 67016272;
2. sūtot pa pastu: Latvijas Ārlietu ministrijai, K.Valdemāra iela 3, Rīga LV-1395;
3. iesniedzot dokumentus Latvijas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā ārvalstīs.

Ārvalstu žurnālista akreditācijas termiņš ir no 01.01.2023. līdz 31.12.2023. Piesakoties uz akreditāciju pēc 1. janvāra, ārvalstu žurnālists tiek akreditēts līdz attiecīgā gada beigām.

Akreditējot ārvalstu žurnālistu, tam tiek izsniegta akreditācijas karte, kura ir pamats, lai ārvalstu žurnālistu un viņa ģimenes locekļi, ja nepieciešams uz akreditācijas laiku iegūtu daudzkārtējo dienesta vīzu. Ārvalstu žurnālisti ir aicināti Ārlietu ministrijā savlaicīgi (vienu mēnesi pirms) iesniegt pastāvīgajai akreditācijai nepieciešamos dokumentus.

Ārvalstu žurnālistu akreditāciju Latvijā regulē Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā".