Divpusējie līgumi

2018

Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekret

Noslēgšanas datums:
28.05.2018
Nozare:
Kultūra
Apstiprināts:
Ministru kabinets 12.01.2016
Statuss:
spēkā esošs 29.12.2019
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dace Vilsone, Kultūras ministrijas valsts sekretāre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kristian Svanes, Norvēģijas vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis
Piezīmes:
Citi parakstītāji: Olli Kantanen, Somijas vēstnieks Latvijā; Pawel Lewandowski, Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas valsts sekretāra vietnieks; Olga Andonieva, Kultūras ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktore; Annika Jagander, Zviedrijas vēstniece Latvijā

2012

Līgums par Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka izveidošanu starp Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti

Noslēgšanas datums:
04.06.2012
Nozare:
Aviācija
Apstiprināts:
Saeima 01.11.2012
Statuss:
spēkā esošs 23.12.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.176 07.11.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Kārlis Eihenbaums, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igaunijas Republikā
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Līze Nikolīne Klevena Grevstāde, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Igaunijas Republikā

2011

Igaunijas,Somijas,Vācijas,Islandes, Latvijas, Lietuvas,Norvēģijas,Polijas,Krievijas un Zviedrijas vienošanās par Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi

Noslēgšanas datums:
25.11.2011
Nozare:
Veselība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 15.11.2011
Statuss:
spēkā esošs 31.12.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.191 05.12.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Rinalds Muciņš, Veselības ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas valdību saprašanās memorands par principiem, kas jāievēro, izvietojot diplomātus darbā pušu pārstavniecību telpās

Noslēgšanas datums:
30.08.2011
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 23.08.2011
Statuss:
spēkā esošs 30.09.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.152 26.09.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ģirts Valdis Kristovskis - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Espens Bārts Eide - Ārlietu ministrijas viceministrs

Saprašanās memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.- 2014.gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti

Noslēgšanas datums:
28.04.2011
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 29.03.2011
Statuss:
spēkā esošs 29.04.2011
Termiņš:
31-12-2014 līdz datumam
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.79 24.05.2011
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Vilks, finanšu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Knuts Storbergets, tieslietu un policijas ministrs

Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi

Noslēgšanas datums:
28.04.2011
Nozare:
Tiesiskā palīdzība
Apstiprināts:
Saeima 02.02.2012
Statuss:
spēkā esošs 28.03.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.30 22.02.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Aigars Štokenbergs, tieslietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Knuts Storbergets, tieslietu un policijas ministrs

2005

Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības drošības līgums

Noslēgšanas datums:
26.08.2005
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 10.05.2005
Statuss:
spēkā esošs 26.08.2005
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.171 27.10.2005
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Einārs Repše- aizsardzības ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kristin Krohn Devold- aizsardzības ministre

1999

Grozījums Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumā par vīzu atcelšanu

Noslēgšanas datums:
02.08.1999
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 06.10.1999
Statuss:
spēkā esošs 21.12.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

1997

Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgums par vīzu atcelšanu

Noslēgšanas datums:
02.07.1997
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 02.02.1997
Statuss:
spēkā esošs 01.08.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.353 10.10.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Bjorn Tore Godal - ārlietu ministrs

Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgums par personu atpakaļuzņemšanu

Noslēgšanas datums:
15.05.1997
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 14.05.1997
Statuss:
spēkā esošs 01.07.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.2 04.01.2001
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dainis Turlais - iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Gerd-Liv Valla - tieslietu ministrs

1996

Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgums par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos

Noslēgšanas datums:
22.04.1996
Nozare:
Muitas jautājumi
Apstiprināts:
Saeima 19.09.1996
Statuss:
spēkā esošs 06.01.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.162 27.09.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Knut Toraasen - ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā

Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes līgums par īpašumu apmaiņu

Noslēgšanas datums:
22.04.1996
Nozare:
Other
Statuss:
nav pieejams
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav pieejams
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Knut Toraasen, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā

1994

Protokols starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par divpusējo attiecību regulējošiem līgumiem

Noslēgšanas datums:
02.11.1994
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 10.05.1994
Statuss:
spēkā esošs 02.11.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.79 09.07.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Riekstiņš - Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Torbjorn Aalbu - ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā

Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
03.06.1994
Nozare:
Starptautiskie pārvadājumi
Apstiprināts:
Ministru kabinets 12.10.1993
Statuss:
spēkā esošs 03.06.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.101 04.11.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis - transporta ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Torbjorn Aalbu - ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā

1993

Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

Noslēgšanas datums:
19.07.1993
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 25.11.1993
Statuss:
spēkā esošs 30.12.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.115 01.12.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Georgs Andrejevs - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Torbjorn Aalbu - ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par gaisa satiksmi

Noslēgšanas datums:
03.06.1993
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Saeima 10.11.1994
Statuss:
spēkā esošs 25.11.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.17 31.01.2001
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis - transporta ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Torbjorn Aalbu - ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā

1992

Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgums par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību

Noslēgšanas datums:
16.06.1992
Nozare:
Investīcijas
Apstiprināts:
Augstākā Padome 28.10.1992
Statuss:
spēkā esošs 01.12.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.46 03.12.1992
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse: