Divpusējie līgumi

1999

Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības līgumā par vīzu režīma atcelšanu

Noslēgšanas datums:
27.10.1999
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Saeima 30.09.1999
Statuss:
spēkā esošs 27.10.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.343 19.10.1999
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

1997

Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem

Noslēgšanas datums:
13.11.1997
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 29.01.1998
Statuss:
spēkā esošs 18.12.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.37 12.02.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Patrick McCabe, Īrijas vēstnieks Latvijā

1996

Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības līgums par vīzu režīma atcelšanu

Noslēgšanas datums:
03.04.1996
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Saeima 05.06.1996
Statuss:
spēkā esošs 01.05.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.108 21.06.1996

1995

Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības līgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
08.06.1995
Nozare:
Starptautiskie pārvadājumi
Apstiprināts:
Saeima 18.01.1996
Statuss:
spēkā esošs 06.04.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.1 01.02.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis, satiksmes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Michael Lowry, transporta, enerģētikas un sakaru ministrs